سرپرست مرکز مشاوره بهداشت و روان دانشگاه علامه تعیین شد

سرپرست مرکز مشاوره بهداشت و روان دانشگاه علامه تعیین شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره بهداشت و روان دانشگاه علامه طباطبایی منصوب شد.

به گزارش سایک نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، حسن اسد زاده در مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز مشاوره بهداشت و روان دانشگاه علامه طباطبائی گفت: مرکز مشاوره دانشگاه ها با دیگر مرکز مشاوره متفاوت است و نباید در مراکز مشاوره دانشگاه ها منتظر مراجعه کننده باشیم بلکه ما باید خودمان سراغ دانشجو برویم و براین اساس مرکز مشاوره باید همراه اول دانشجو باشد.

وی افزود: البته این مرکز نباید صرفا مختص دانشجویان باشد باید کارکنان دانشگاه نیز از آن بهرمند شوند.

سرپرست مرکز مشاوره بهداشت و روان دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اگر موافقت شود این مرکز به سمتی حرکت کند تا از بیرون دانشگاه نیز مراجعه کننده داشته باشد و بتوان با آن به سود آوری نسبی نیز فکر کند.


telegram2 files