چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ 12 اسفند 1394  در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

این کنفرانس بین المللی که محورهای روانشناسی و جامعه شناسی را پوشش می دهد، از مخاطبان با ویژگی های زیر برای شرکت در کنفرانس دعوت به عمل می آورد:

  • اساتید و هیأت علمی دانشگاه هاhamayesh1
  • مشاوران و مدرسان مدیریت و حسابداری
  • پژوهشگران و صاحب نظران رشته روانشناسی و علوم اجتماعی
  • دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته روانشناسی و علوم اجتماعی
  • سایر افراد علاقمند به رشته روانشناسی و علوم اجتماعی


telegram2 files