نهمین کنگره بین المللی روان درمانی

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی/ اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

از جمله محورهای اصلی این کنگره می توان به:

  • رویکرد روان تحلیلیcongress4
  • رویکرد روان پویشی
  • رویکرد شناختی رفتاری
  • رویکرد سیستمی
  • هنر درمانی
  • روان درمانی مذهبی و معنوی
  • فرهنگ و روان درمانی
  • اخلاق در روان درمانی
  • روان درمانی و جغرافیای پساجنگ

اشاره کرد.

مهلت ارسال مقالات ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ اعلام شده است.


telegram2 files