دکتر محمد علی بشارت و دکتر عادل آذر، پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور

دکتر محمد علی بشارت و دکتر عادل آذر، پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور

دکتر عادل آذر و دکتر محمد علی بشارت به عنوان پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور معرفی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نقل از مهر نیوز، فهرست سی نفر از پرتولید ترین پژوهشگران علوم انسانی کشور اعلام شد که طی آن دکتر محمد علی بشارت، استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و دکتر عادل آذر استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس هر کدام ۰/۱۷ درصد از کل تولیدات علوم انسانی را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس  پیگیری های خبرنگار سایک نیوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، قرارگیری نام اساتید در این جداول تنها بر اساس ضرورت ردیف بندی جداول بوده و غیر از سهمی که محققان از کل تولیدات علوم انسانی کشور داشته اند، رتبه بندی دیگری وجود نداشته است. بنابراین دکتر عادل آذر و دکتر محمد علی بشارت به صورت مشترک، عنوان پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور را به خود اختصاص داده اند.

فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور
۱ عادل آذر تربیت مدرس ۰.۱۷ درصد
۲ محمدعلی بشارت تهران ۰.۱۷ درصد
۳ علی دلاور علامه طباطبایی ۰.۱۳ درصد
۴ حمیدرضا عریضی اصفهان ۰.۱۳ درصد
۵ احمد عابدی اصفهان ۰.۱۱ درصد
۶ محمد نریمانی محقق اردبیلی ۰.۱۱ درصد
۷ حسن دانایی فرد تربیت مدرس ۰.۱۰ درصد
۸ حسین مولوی اصفهان ۰.۱۰ درصد
۹ مجتبی یمانی تهران ۰.۱۰ درصد
۱۰ حسین زارع پیام نور ۰.۰۹ درصد

 


telegram2 files