برگزاری همایش ملی نومفهوم سازی روانشناسی با رویکرد اسلامی

برگزاری همایش ملی نومفهوم سازی روانشناسی با رویکرد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد واحد یزد این همایش را در روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در محورهای مختلف برگزار می کند.

از جمله محورهای مورد تاکید در این همایش می توان به بررسی مبانی فکری – فلسفی نومفهوم سازی، بازشناسی سازه های روانشناسی در آموزه های دینی، معادل یابی سازه های روانشناسی با مفاهیم دینی و نوسازی رویکردهای درمانی – آموزشی با آموزه های دینی اشاره کرد.PSYCHOLOGY01_poster

آسیب شناسی نومفهوم سازی سازه های روانشناسی، جلوه های تربیتی (دینی، مذهبی، اخلاقی، عاطفی و عقلانی) در حیطه روانشناسی، بررسی جایگاه اسلام و معنویت در روانشناسی نوین، بررسی، نقد و سنجش نظریات علمی در قالب نومفهوم سازی روانشناسی از دیگر محورهای این همایش است.

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات به این همایش ۲۵ بهمن ماه ۹۴ است و نتایج داوری آن ۲۵ اسفندماه اعلام خواهد شد


telegram2 files