سن مصرف قلیان به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد

سن مصرف قلیان به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد

غریب پور، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در این خصوص گفت: هدف از تشکیل این کمپین فرهنگ سازی در خصوص ضررهای مصرف قلیان‌ و مشارکت بیشترمردم در دوری از مصرف قلیان است.

غریب پور با اشاره به اینکه سن مصرف قلیان در هرمزگان در چند سال اخیر از ۲۵ به ۱۵ کاهش پیدا کرده است، افزود: مصرف قلیان در بین دختران هرمزگان نیز بیشتر از پسران است.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس تصریح کرد: علت این موضوع آگاه نبودن مردم از ضررهای مصرف قلیان و باورهای غلط در این زمینه است .

غریب پور خاطرنشان کرد: علاوه بر اماکن تفریحی و نوارساحلی هرمزگان در سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها نیز قلیان عرضه می‌شود.

وی اضافه کرد: در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در یک ماه گذشته‌،۱۰ سفره‌خانه و ۲۷ مرکز عرضه قلیان در بندرعباس پلمب و ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی شدند.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس بیان کرد: همچنین ۱۰۸ مرکز عرضه قلیان در بندرعباس اخطار دریافت کردند و تعداد ۱۸۰ عدد قلیان در مراکز عرضه غیر مجاز و ۴۷ عدد قلیان نیز در طرح پاکسازی نوار ساحلی بندرعباس ضبط شد.

غریب پور اظهار کرد: بر اساس تحقیقات علمی‌، یک وعده مصرف قلیان معادل مصرف ۵۰ تا ۱۰۰ نخ سیگار است و با هر پک قلیان، حجم زیادی از دود که ماده اصلی آن نیکوتین است، وارد سیستم تنفسی فرد می‌شود.

وی در پایان گفت: بر این اساس حجم دودی که قلیان وارد بدن می‌کند، ۱۰ تا ۲۰ برابر دود ناشی از مصرف سیگار است.

به گزارش ایسنا، استان هرمزگان از مراکز تولید تنباکو در کشور است و مصرف قلیان از دیرباز بین زنان و مردان میانسال این دیار رواج داشته است.


telegram2 files