کودک آزاری و همسر آزاری را به ۱۲۳ اطلاع دهید

کودک آزاری و همسر آزاری را به ۱۲۳ اطلاع دهید

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۷۰ درصد مردم از خدمات اورژانس اجتماعی اطلاع ندارند، گفت: مردم می توانند هرگونه خشونت خانگی مانند کودک آزاری و همسرآزاری را به سامانه اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ اطلاع دهند.

حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: کارشناسان حاضر در اورژانس اجتماعی می توانند نسبت به شناسایی به موقع موارد خشونت خانگی با تماس های مردم یا آسیب دیدگان، اقدام کرده و مددکاران کمک های لازم را در این زمینه انجام می دهند.

وی گفت: مراکز اورژانس اجتماعی اکنون بویژه در مراکز استان ها با مشکل مجوز استخدام نیروی کاری روبرو هستند، بطور مثال در مراکز استان ها برای راه اندازی اورژانس اجتماعی، مراکزی ایجاد کرده ایم اما هنوز مجوز استخدام نیرو نداریم.

مسعودی فرید یادآور شد: برنامه آشنایی هرچه بیشتر مردم با شماره تماس ۱۲۳ را امسال با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال می کنیم تا همه مردم در سراسر کشور خط تلفن یک، دو، سه را به خوبی بشناسند.

پیشگیری، راهکار دیگری برای کاهش خشونت خانگی
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: برای کنترل و کاهش خشونت خانگی چندین راهکار داریم که یکی از آنها در حوزه پیشگیری، شامل آموزش های پیش از ازدواج و زندگی خانواده است.

مسعودی فرید تاکید کرد: اجرای اینگونه برنامه ها می تواند در کنترل و کاهش خشونت های خانگی بسیار کمک کننده باشد.

بر زمین ماندن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: برای کاهش خشونت های خانگی همچنین لازم است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که چند سالی در مجلس شورای اسلامی مانده، لایحه جدید آن هرچه زودتر مراحل تصویب خود را در کمیسیون قضایی مجلس طی کند.

مسعودی فرید افزود: در این لایحه، وظایف زیادی به سازمان های مختلف بویژه سازمان بهزیستی اعطا شده است؛ سازمان بهزیستی با تصویب این لایحه، قدرت بیشتری پیدا کرده و می تواند مداخلات بهتری در موارد خشونت علیه کودکان و نوجوانان داشته باشد.

لزوم حمایت از سازمان بهزیستی
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: برای کاهش و کنترل خشونت خانگی و دیگر آسیب های اجتماعی باید حمایت های ساختاری، نرم افزاری و اعتباری بیشتری از این سازمان صورت گیرد.
مسعودی فرید تاکید کرد: اعتبار سازمان بهزیستی باید سالانه افزایش پیدا کند.

آمار خشونت های خانگی در کشور
وی گفت: آماری از خشونت های خانگی در کشور نداریم اما مطالعه ای در این زمینه در سال ۸۸ انجام شده که آمار آن منتشر نشد.

مسعودی فرید افزود: تعریف های متفاوتی از خشونت خانگی بر اساس شاخص های «از ابتدای زندگی زناشویی تاکنون» یا «طی سال گذشته» یا «طی سه ماه گذشته» وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: خشونت های خانگی در همه جای دنیا کمابیش وجود دارد، بطور مثال در نیوزلند کمپینی وجود دارد به نام «اوضاع خوب نیست»(its not ok) تا مردم بتوانند خشونت های خانگی را اطلاع رسانی کنند.

مسعودی فرید بر ضرورت ایجاد یک سیستم جامع برای ثبت خشونت های خانگی در کشور تاکید کرد و گفت: البته در کنار این سیستم باید آموزش ارتقای سلامت روانی و اجتماعی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

http://www.snn.ir


telegram2 files