اصلاحیه در پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در علوم انسانی

اصلاحیه در پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در علوم انسانی

شجاع احمدوند، معاون پژوهشی دانشگاه علامه گفت: این دانشگاه از وزارت علوم خواهان تجدید نظر در فرآیند پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور در حوزه های علوم انسانی است.

احمدوند گفت: در قانون پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور که توسط وزارت علوم تصویب شده است استاد باید دارای طرح پژوهشی باشد تا بتواند دانشجو جذب کند این قانون برای حوزه های فنی و مهندسی قابل اجرا است اما در رشته های علوم انسانی معنایی ندارد.

وی افزود: در حوزه علوم انسانی کدام دستگاه اجرایی ابتدا طرح پژوهشی به اساتید ارائه می کند که براساس آن بتوان دانشجو پذیرش کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: بنابراین باید برای رشته های علوم انسانی و دانشگاهی مانند دانشگاه علامه که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کند  تخفیف هایی در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در دوره های دکتری پژوهش محور از سوی وزارت علوم ارائه شود.

احمد وند گفت: باید شرایطی ایجاد شود تا ما بتوانیم از طریق دستگاه های اجرایی که متقاضی دوره های دکتری پژوهش محور در این دانشگاه هستند و از طریق سنجش های علمی زیر نظر سازمان سنجش دانشجو پذیرش کنیم و بعد از آن دانشجویان را در پروژه های پژوهشی وارد کنیم.

وی تاکید کرد: ما خواهان این هستیم که تجدید نظری صورت گیرد و در ویرایش های بعدی آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در خصوص نحوه پذیرش در رشته های علوم انسانی اصلاحیه هایی شود.

کیفیت مطلوب دوره های دکتری پژوهش محور دانشگاه علامه

معاون پژهشی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دوره های دکتری پژوهش محور این دانشگاه جزء دوره های با کیفیت کشور است.

احمد وند خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه در گذشته پذیرش در دوره های دکتری پژوهش محور بدون قواعد بوده و برخی از دوره ها دقیق بررسی نشده بود بنابراین وزارت علوم نگران است اما ما به وزارت علوم اعلام کردیم که در صورت تغییر روش پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور در رشته های علوم انسانی سخت گیری های لازم برای پذیرش اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: درحال حاضر دانشگاه علامه طباطبایی شیوه نامه هایی برای پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور دارد که دانشجویان با گذراندن شرایط خاص علمی قادر به فارغ التحصیلی هستند.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما تاکید داریم که در رشته های علوم انسانی دانشجو نظام مند وارد دوره های دکتری پژوهش محور شود و متخصص و سختگیرانه از این رشته ها فارغ التحصیل شود.


telegram2 files