سلامت روان و آلودگی هوا

سلامت روان و آلودگی هوا

محققان در مطالعه ای متوجه شدند احتمال ابتلا به مشکلات روانی در جوانانی که در محله هایی با کیفیت پایین هوا زندگی می کنند ، بیشتر است.

به گزارش یونایتدپرس، محققان سوئدی در این مطالعه متوجه شدند رابطه ای میان آلودگی هوا و سلامت روانی وجود دارد بطوری که احتمال تجویز دارو برای مشکلات روانی جوانانی که در محله هایی با کیفیت پایین هوا زندگی می کنند، بیشتر است.
محققان دانشگاه اومئو در این مطالعه با استفاده از داده های سلامتی، کل جمعیت زیر ۱۸ سال را در چند شهرستان سوئد در زمینه دفعات تشخیص مشکلات روانی و نیز تجویز داروهای مرتبط بررسی کردند.
منطقه تحقیقاتی محققان شامل مناطق روستایی و سه شهر از بزرگترین شهرهای سوئد می شد و جمعیت مورد مطالعه از لحاظ اجتماعی- اقتصادی وضعیت های بسیار متفاوتی داشتند.
محققان پس از در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی متوجه شدند ۱۰ میکروگرم در هر متر مکعب افزایش در غلظت دی اکسید نیتروژن موجب افزایش ۹ درصدی تجویز دارو برای مشکلات روانی می شود.
نتایج این مطالعه که در مجله British Medical Journal منتشر شده است نشان می دهد کاهش غلظت آلودگی هوا و در درجه اول آلودگی هوا مرتبط با ترافیک، مشکلات روانی را در کودکان و نوجوانان کاهش می دهد.
همچنین مجموعه در حال افزایشی از تحقیقات نشان می دهد آلودگی محیط زیست تاثیر قابل توجهی بر سلامت روانی دارد.
شماری از اطلاعات نشان داده اند آلودگی هوا با اوتیسم ارتباط دارد و مطالعات دیگری نیز ارتباطاتی را میان دود و اضطراب نشان داده اند.


telegram2 files