تخلف برخی از دانشگاه‌ها در روند پذیرش دانشجویان دکتری

تخلف برخی از دانشگاه‌ها در روند پذیرش دانشجویان دکتری

تخلف در روند پذیرش دانشجویان دکتری در برخی از دانشگاه‌ها اعتراض بسیاری را برانگیخته است. براساس تغییرات قانون نحوه پذیرش دانشجوی دکتری، اخذ تعهد کتبی برای زمانی است که دانشجو در چندین دانشگاه قبول شده باشد و تعهد بدهد که در یک دانشگاه ادامه تحصیل دهد و بر اساس بخشنامه‌ای که در اردیبهشت ماه سال ۹۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها ابلاغ شده، دانشگاه ها تنها در بازه زمانی ۲ تا ۱۱ مرداد می توانند از داوطلبان قابل پذیرش در دانشگاه ها تعهد اخذ کنند.

ابراهیم خدایی گفت: بر اساس دستور العمل ابلاغ شده تمامی دانشگاه‌ها موظف شده‌اند در بازه زمانی ۲ تا ۱۱ مردادماه به صورت هماهنگ نسبت به اخذ تعهد از داوطلبان اقدام کنند؛ اما گزارش هایی به سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر اینکه برخی از دانشگاه ها زودتر از موعد مقرر اقدام به اخذ تعهد می‌کنند؛ ارسال شده است.

خدایی اظهار کرد: سازمان سنجش آموزش کشور با دانشگاه‌های متخلف در این زمینه به صورت جدی برخورد خواهد کرد.

رییس سازمان سنجش آموزش خاطرنشان کرد: اخذ تعهد از داوطلبان زودتر از موعد تعیین شده تخلف محسوب می شود.
خدایی ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور به صورت کتبی با دانشگاه‌های متخلف برخورد می‌کند و چنانچه دانشگاه‌ها تغییری در روند تعهد گرفتن از متقاضیان خود ایجاد نکنند، با آن‌ها برخورد جدی تری صورت خواهد گرفت.


telegram2 files