پذیرش دانشجو دکتری بدون آزمون پژوهشکده علوم شناختی

پذیرش دانشجو دکتری بدون آزمون پژوهشکده علوم شناختی

پذیرش دانشجو دکتری بدون آزمون پژوهشکده علوم شناختی در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۵ به اتمام می رسد. پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد، بر اساس دستورالعمل اجرایی “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجو می پذیرد.

شرایط لازم:
۱- دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل در صورتی که واجد شرایط زیر باشند می توانند تقاضای خود را برای پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون در مهلت مقرر به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی ارسال نمایند.
۱-۱- داشتن میانگین کل ۱۶ پس از اعمال ضریب همترازی مربوط به دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی در در دوره کارشناسی (ضریب همترازی صرفا در دوره کارشناسی اعمال میشود) و میانگین کل ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه، مشروط بر دفاع از پایان نامه حداقل با درجه بسیار خوب.
۲-۱- اکتساب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشیابی داوطلبان دکتری بدون آزمون؛
۳-۱- اتمام تحصیلات دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱؛
۲- متقاضی می بایست دوره کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاه های گروه “الف” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به شرح زیر) دانش آموخته شده باشد:
– دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، تبریز، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران (خوارزمی)، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران (کرج). برای متقاضیان رشته معماری علاوه بر فهرست فوق تقاضای دانشجویان دانشگاه یزد و هنر اصفهان قابل بررسی است.
۳- متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی ۵ نیمسال به پایان رسانده باشد.
۴- داوطلبان فقط می توانند در یک رشته مرتبط با رشته تحصیلی کارشناسی ارشد درخواست خود را ارائه نمایند.
۵- متقاضی باید در ز مان ارائه درخواست حداکثر ۳۰ سال سن داشته باشد.
۶- متقاضی نباید در زمان ارائه درخواست دانشجوی مقطع دکتری در سایر مؤسسات و دانشگاه ها باشد.
توجه: جهت اطلاع کامل از شرایط لازم، به داوطلبان توصیه می شود دستورالعمل اجرایی دانشگاه (موجود بر روی تارنمای اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان) را به دقت مطالعه نمایند.
تذکرات مهم:
– پذیرفته شدگان علمی که هنوز دانش آموخته نشده اند، بایستی در زمان ثبت نام، گواهی اتمام پایان نامه با درجه حـداقل بسـیار خـوب را ارائـه کنند. در صورت عدم ارائه گواهی های مربوط، پذیرش اولیه آنها لغو خواهد شد؛
– متقاضیان واجد شرایط، در زمان مقرر، جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد و مراتـب از طریـق پورتـال اداره جـذب و هـدایت اسـتعدادهای درخشان و سایت دانشکده/پژوهشکده ها اطلاع رسانی خواهد گردید؛
– مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند تحت هیچ عنوان بررسی نخواهد شد؛
– ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست، بنابراین به داوطلبان توصیه می شود مراحل و پـیش نیازهـای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند؛
– پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود؛
– وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛
– موارد مرتبط با نظام وظیفه متقاضیانی که مورد پذیرش قرار می گیرند باید تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضی مرتفع شود؛
– دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بایستی حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۵ دانش آموخته شوند، در غیر این صورت پذیرش اولیه آنها کان لم یکن خواهد گردید.
تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی: روز شنبه ۹۵/۳/۲۲
زمان تقریبی اعلام نتایج اولیه توسط دانشگاه: تیر ۹۵
اعلام نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور: شهریور ۹۵


telegram2 files