بازبینی “سند دوران کودکی” طی دو ماه آینده

بازبینی “سند دوران کودکی” طی دو ماه آینده

بازبینی “سند دوران کودکی” طی دو ماه آینده انجام می شود.

مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر علیرضا دلاوری در جلسه کارگروه تخصصی کاهش عوامل تهدید کننده که با موضوع «بررسی راهکارهای استقرار سند ملی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی» امروز در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد، گفت: تکامل و رشد دوران کودکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است برای این که در سلامت روحی، جسمی و اجتماعی آینده کودکان بسیار موثر است.

دلاوری با بیان اینکه سند دوران کودکی یک بار در شورای عالی سلامت مطرح ولی ابلاغ نشده است، افزود: مقرر شده است که با شاخص های تعیین شده مجددا در این سند بازنگری صورت گیرد و در حضور رئیس جمهور مطرح شود.

مشاور وزیر در ادامه افزود: بازبینی سند دوران کودکی طی دو ماه آینده انجام می شود و بعد از تایید ابلاغ خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در پایان گفت: وزارت آموزش و پرورش و سازمان های بهزیستی و شهرداری در اجرایی شدن سند دوران کودکی همکاری خواهند کرد.


telegram2 files