سایک نیوز  »  اخبارروانشناسی   »   مفهوم حقوق جنسی و سلامت جنسی

مفهوم حقوق جنسی و سلامت جنسی

مفهوم حقوق جنسی و سلامت جنسی

سایک نیوز به نقل از خبرگزاری سلامت: با توجه به پیشرفت های که در بخش های مختلف علوم زیستی و انسانی در جامعه های مختلف صورت گرفته است. نیاز افراد هر جامعه به آشنایی با حقوق خود (human rights) از جمله حقوق جنسی افزایش می یابد.

 

آشنایی با حقوق جنسی خود و اصول سلامت جنسی

حقوق جنسی هر فرد عبارت است از حق کلیه افراد برای برخورداری بدون تحمیل و تبعیض، از موارد زیر:

 • بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت در زمینه مسائل جنسی و از جمله دسترسی به خدمات مراقبتی سلامت جنسی و باروری
 • جستجو، دریافت و بهره مند شدن از اطلاعات مرتبط با مسائل جنسی
 • آموزش جنسی
 • انتخاب شریک زندگی
 • انتخاب اینکه آیا از لحاظ جنسی فعال باشد و یا خیر
 • ازدواج و روابط جنسی رضایتمندانه
 • حق انتخاب در مورد بچه دار شدن (از جمله زمان، تعداد وفاصله بین فرزندان)
 • داشتن یک زندگی جنسی رضایت بخش و ایمن

تعریف سلامت جنسی

سلامت جنسی باید در سلامت و مراقبت های اولیه سلامت هر فرد مورد توجه گرفته و موارد زیر رعایت گردد:

 • رفاه و آسایش فیزیکی، هیجانی، روانی و اجتماعی در امور مرتبط با جنسیت و نه تنها در موارد بیماری، اختلال عملکرد یا ناتوانی
 • سلامت جنسی نیازمند برخورد مثبت و توام با احترام، به جنسیت و روابط جنسی و در عین حال امکان برخورداری از تجارب لذت بخش و ایمن جنسی، به دور از اجبار، تبعیض و خشونت است.
 • برای رسیدن به سلامت جنسی و حفظ آن، حقوق جنسی افراد بایدمورد احترام، حمایت و تامین قرار گیرد.

تامین سلامت جنسی

عناصر اصلی در تامین سلامت جنسی عبارتند از:

 • داشتن درک درست از مسائل مربوط به جنسیت و رفتار جنسی
 • احترام قائل بودن برای حقوق جنسی

مفهوم تمایلات جنسی

یکی از جنبه های کلیدی زندگی بشر در طول زندگی تمایلات جنسی است که به دلایل زیر ایجاد می گردد:

 • جنسیت
 • هویت، نقش و جهت گیری جنسی
 • تحریکات و تمایلات جنسی (eroticism)
 • صمیمیت (intimacy)
 • باروری

بیان تمایلات جنسی

تمایلات جنسی به شکل های مختلفی بیان و تجربه می شوند که عبارتند از:

 • • افکار و تخیلات
 • • تمایلات
 • • اعتقادات، نگرش ها و ارزش ها
 • • رفتار و اقدامات
 • • نقش ها و روابط

تعریف رفتار جنسی

رفتار جنسی فعالیت هایی هستند كه به بیان امور جنسی و دلایل آن در هر فردی اشاره دارد.

 • باید توجه داشت كه لزومأ رفتار جنسی كسی، نشان دهنده جهت گیری یا هویت جنسی او نیست
 • رفتار جنسی پاسخی به سائق زیستی است و برای بسیاری از زن و شوهرها فعالیت جنسی، کارکردی متفاوت دارد.
 • برای بعضی منشا بروز عواطف وصمیمیت است
 • رابطه ای جهت ایجاد رضایت زناشویی و جنسی است
 • وسیله ای برای کاهش تنش است
 • اسباب باروری است
 • گاه سرکوب و نادیده گرفته می شود و بدون فعالیت جنسی سالها زندگی ادامه پیدا میکند

تعریف پاسخ جنسی

تغییرات فیزیولوزیکی ایجادشده در مرد و زن، طی فعالیت جنسی را تحت عنوان پاسخ جنسی گزارش کردند.

 • بر اساس مطالعات مسترز و جانسون، سیکل پاسخ های جنسی دارای چهار مرحله انگیزش، پلاتو، ارگاسم و مرحله فرونشینی است.
 • کاپلان مراحل پاسخهای جنسی را به صورت میل، انگیزش و ارگاسم تعریف نمود.
 • جامعه روانشناسی آمریکا در سال 1994 اجزا فیزیولوژیک وروانی چرخه پاسخ های جنسی را ترکیب کرد و درحال حاضر مراحل پاسخ جنسی قابل قبول، ترکیبی از هر دو تعریف مسترز و جانسون و کاپلان می باشد که به چهار مرحله میل جنسی، انگیزش، ارگاسم و فرونشینی تقسیم میشود.
telegram2 files

عضویت در خبرنامه

توصیه شده ها

>