اعلام نتیجه انتخابات روز ۲۷ مرداد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

اعلام نتیجه انتخابات روز ۲۷ مرداد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

براساس اعلام هیأت مرکزی اجرایی و  نظارت بر انتخابات دوره پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، اعضای ذیل به عنوان شورای مرکزی و هیأت بازرسان انتخاب شدند.

شورای مرکزی در حوزه روانشناسان به ترتیب شامل:

1. دکتر علی فتحی آشتیانی با 1840 رأی

2. دکتر حسین زارع با 1379 رأی

3. دکتر عبدالله معتمدی با 1357 رأی

4. دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید با 1350 رأی

5. دکتر مریم بختیاری با 1244 رأی

6. دکتر محمدحسین عبداللهی با 1193 رأی

در حوزه مشاوران به ترتیب :

1. دکتر کیومرث فرحبخش با 1840 رأی

2. دکتر معصومه اسماعیلی با 1489 رأی

3. دکتر یاسر مدنی با 1365 رأی

4. دکتر محمد سید حسن طهرانی با آرای 1338 رأی

5. دکتر فاطمه جوانزاده شهشهانی با 1255 رأی به عنوان

اعضای شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انتخاب شدند.

همچنین اعضای بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شرح ذیل است:

1. دکتر سیامک طهماسبی با 1464 رأی

2. دکتر علی نوری با 1165 رأی

3. دکتر اسفندیار آزاد با 1109 رأی به عنوان اعضای اصلی هیأت بازرسان انتخاب شدند.

اعضای علی‌البدل روانشناسان در شورای مرکزی به ترتیب:

1. اسماءالسادات حسینی

2. حجت‌الاسلام مهدی عباسی

3. زهرا عزیزی

و اعضای علی‌البدل مشاوران نیز شامل:

1. مهدی زارع بهرام‌آبادی

2. سیما قدرتی انتخاب شدند.

همچنین جلیل یونسی و ژیلا آهنگرزاده به عنوان دو عضو علی‌البدل هیأت بازرسان انتخاب شدند.

telegram2 files