تکذیب اظهارات دکتر نعیمی و دکتر سلیمی در برنامه آنلاین چهارشنبه شب

تکذیب اظهارات دکتر نعیمی و دکتر سلیمی در برنامه آنلاین چهارشنبه شب

سایک نیوزبه نقل از سازمان نظام روان شناسی ومشاوره: شب گذشته آقایان دکتر نعیمی و دکتر سلیمی دربرنامه آنلاین اظهار داشته‌اند، برنامه گفت‌و‌گو ریاست محترم سازمان نظام‌ روان‌شناسی و‌ مشاوره در سه‌شنبه شب قبلا ضبط شده و پس از مونتاژ به عنوان‌ برنامه زنده پخش شده است. کذب محض است این برنامه با حضور هفت نفر از پرسنل سازمان که تاساعت ۱۲ شب حضور داشته‌اند به صورت زنده پخش گردیده است. راوی دروغ گفته یا قصد شوخی داشته است.

درباره لغو انتخابات ۲۰-۰۵-۱۴۰۲سازمان با حسن نیت به منظور همبستگی و تعامل پس از جلساتی که با حضور نهادهای نظارتی داشته است در روز جمعه ۱۳-۰۵-۱۴۰۲ در محل سازمان جلسه مشترکی با دکتر مسجدی برگزارنموده وروی مواد نحوه مشارکت توافق شده است، مقرر گردید، پس از تصویب شورای مرکزی امضاء و مبادله شود، شورای مرکزی در همان روز تصویب نمود‌ و قرار بود در روز چهاردهم امضا و مبادله شود. اما از روز چهاردهم دوستان به بهانه مسافرت در جلسه امضا تفاهمنامه حاضر نشدند با زمان‌گیری به عهد و‌قول خود وفا نکردند، اینکه می گویند، لیست قرار بوده بدهیم، صحت ندارد، درصورت لزوم مفاد تفاهم‌نامه را منتشر خواهیم کرد. سازمان بر این اساس و با درک اتحاد و تعامل انتخابات بیستم را لغو کرد ولی آقایان عهدشکنی کردند.

سایر مطالب دوستان هم این‌گونه است، از جمله اعتبار احکام صادره سال ۱۴۰۰ که قبلا لغو شده است و درباره حق مدیریت مسولان سازمان بر طبق آیین مالی و معاملاتی مصوب شورای مرکزی است، تعهد عدم دریافت حق مدیریت مربوط به اعضای‌شورای‌مرکزی و هیئت بازرسان است نه مسئولان و در چهارساله گذشته تمام فرایند مالی و اداری قانونی انجام شده است ، در صحبت‌های رئیس سازمان در باره شرکت یا عدم شرکت اعضا یا مطلبی دال بر تهدید و لغو پروانه نبوده است بیش از ده هزار بیننده می‌توانند شهادت دهند، متاسفیم دوستان حرفی برای تخریب مسئولان سازمان ندارند به نشر اکاذیب می پردازند .

telegram2 files