شکل های خیانت

شکل های خیانت

مفهوم خیانت

سایک نیوز به نقل از نیک آرام: در معنای عام و از لحاظ تاریخی، خیانتInfidelity شکستن قراردادی مبنی بر انحصاری بودن روابط جنسی میان دو نفر در نظر گرفته شده است که با هم درون یک رابطه متعهد عقد و ازدواج کرده اند. با این حال، در سال های اخیر، این تعریف تا اندازه ای بسط یافته است تا گستره وسیعی از رفتارها را شامل شود. آنچه موجب پیچیدگی بیشتر مسئله می شود، این است که دو فرد مختلف درون یک رابطه ممکن است نظرات متفاوتی از آنچه خیانت تلقی می شود و خیانت را شکل می دهد داشته باشند. برای برخی، تعریف خیانت افرادی را در بر میگیرد که با فردی به غیر از همسر خود درگیر رابطه جنسی هستند. برخی افراد نیز رفتارهایی نظیر روابط سایبری روابط از طریق فضای مجازی، تماشای پورنو گرافی، درجات مختلف نزدیکی عاطفی و جسمانی نظیر بوسیدن و نگه داشتن دستها را خیانت در نظر می گیرند و حتی نزدیکی عاطفی با فردی دیگر را عامل آسیب رسان به رابطه اصلی می دانند.

به طور کلی، خیانت به همه رفتارهایی اشاره دارد که پیمان منعقد بین دو نفر را می شکند. براون Brown خیانت یا عهدشکنی زناشویی را نوعی درگیری جنسی، عاطفی، یا عاطفی-جنسی با فردی غیر از همسر تعریف میکند که از همسر پنهان می شود و ویژگی اصلی آن محرمانه بودن آن است. پیتمن Pittman معتقد است که به طور کلی تعریفی که می توان برای خیانت زناشویی بکار برد بر اساس برداشتی است که زوجین از مفهوم پیمان زناشویی دارند. خیانتهای جسمانی و هیجانی نه تنها در جنبه هایی که آنها را مشخص می سازند از هم متفاوت هستند، بلکه در اثراتی هم که بر رابطه اصلی می گذارند از هم متمایز می باشند. انواع خیانت گونه های مختلفی از خیانت زناشوییMarital Infidelity وجود دارد که در اینجا به رایج ترین تقسیم بندی اشاره خواهد شد. در این تقسیم بندی، انواع خیانت شامل جسمانی- جنسی، عاطفی و ترکیبی از هر دو است.

خیانت جسمانی یا جنسی

خیانت جسمانی مطابق با نظر اکثریت مردم به رابطه جنسی با شخصی سوم اشاره دارد. در این زمینه تامپسون Thompsonخیانت را چنین تعریف کرده است”درگیری در رابطه جنسی خارج از ازدواج بدون آگاهی یا رضایت همسر”. برخی از صاحب نظران و پژوهشگران واژه خیانت را با اصطلاحات دیگری نظیر “رابطه جنسی خارج از زندگی زناشویی یا آمیزش جنسی خارج از زندگی زناشویی” جایگزین کرده اند. رفتارهایی جز آمیزش جنسی نیز ممکن است خیانت جسمانی تلقی شوند نظیر بوسیدن، نوازش و یا تعاملات جنسی به غیر از آمیزش جنسی.

خیانت عاطفی یا هیجانی

خیانت هیجانی به جای آنکه با مؤلفه های جسمانی مشخص شود توسط نزدیکی و تماس هیجانی تعریف می شود که میان دو نفر جز همسران آنها به اشتراک گذاشته می شود. خیانت عاطفی زمانی رخ می دهد که فردی منابعی نظیر عشق، زمان و توجه را وقف فرد دیگری جز همسر خویش می کند.

جوانب نزدیکی عاطفی عبارتند از: مشارکت، تفاهم، همراهی و هر نوع دیگری از رابطه نزدیک. ظاهراً خیانت عاطفی فراگیرتر از خیانت جسمانی است. برای مثال، گالس گزارش میکند که ٪۴۴ شوهران و ۵۷ ٪ همسران در مطالعه وی بیان داشته اند که در خیانت خویش درگیری عاطفی شدیدی با شخصی دیگری داشته اند بدون آنکه با وی رابطه جنسی داشته باشند. مضافاً بر اینکه، زنان بیش از مردان در خیانت صاحب مؤلفه های هیجانی هستند.

حال آنکه نزدیکی هیجانی به وضوح پیوند قدرتمندی برای حفظ خیانت است. خیانت در فضای مجازی پدیده ای نوظهور عالوه بر انواع خیانت که در بالا به آن اشاره شد، نوع دیگری از خیانت در عصر جدید نمایان شده است که خیانت مجازی نامیده می شود.

خیانت های مجازی یا اینترنتی، گرچه ممکن است شامل رفتارهای جنسی هم باشند اما با خیانت هیجانی اشتراکات بیشتری دارند؛ چرا که از طریق پیوند هیجانی به جای ارزیابی بر روی جذابیت جسمانی یا ویژگیهای جنسی و جسمانی مشخص می شوند. کوپر Cooper مدلی را ایجاد کرده است که سه جنبه انحصاری از خیانت اینترنتی را مشخص می کند: دسترسی پذیری، توانمندی و گمنامی. دسترسی پذیری به دسترسی فرد به اینترنت اشاره می کند.

افرادی که بیشترین احتمال را برای ارتکاب به خیانت آنلاین دارند، افرادی هستند که به آسانی دسترسی به اینترنت دارند. توانمندی، به هزینه درگیر شدن در خیانت اینترنتی اشاره دارد. کوپر Cooperبر این باور است که اصل توانمندی بر مبنای مفهوم عرضه و تقاضا کار می کند. با قیمت بسیار ناچیزی یک کاربر فضای مجازی می تواند از تعداد بیشماری سایت دیدن کرده و نیازهای جنسی متعددی را ارضا کند.

به علاوه ، افرادی که از خرید مستقیم محصولات جنسی احساسی راحتی می کنند، می توانند اطلاعات مشابه را در حریم خانه خود به سرعت دانلود کنند. در آخر، گمنامی به توانایی برای ترویج هر نوع هویتی که فرد آن را دوست دارد، در فضای مجازی اشاره دارد. در دنیای واقعی ارتکاب به خیانت به معنای آن است که شخصی دیگری فرد را شناخته، بتواند وی را ببیند و به طور بالقوه بتواند وی را قضاوت و ارزیابی کند اما در فضای مجازی کاربران می توانند به راحتی هویت مد نظر خود را ترویج دهند.

telegram2 files