جزییات حضانت فرزند بعد از طلاق/ حضانت پسر و دختر بعد از طلاق با کیست؟

جزییات حضانت فرزند بعد از طلاق/ حضانت پسر و دختر بعد از طلاق با کیست؟

سایک نیوز به نقل از دانا: براساس قانون مدنی؛ حضانت و نگهداری پسر تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن پدر حضانت پسر را تا ۱۵ سالگی بر عهده خواهد داشت.

حق حضانت فرزند یعنی یکی از والدین یا هر دو آن‌ها سرپرستی کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند را بر عهده بگیرند. حضانت فرزندان بر اساس شرایط سنی آن‌ها پس از طلاق به پدر یا مادر واگذار می‌شود. البته پس از اینکه کودک به سن بلوغ رسید می‌تواند پدر یا مادر را برای سرپرستی خودش انتخاب کرده و پیش یکی از والدین زندگی‌اش را ادامه دهد. حق حضانت فرزندان توسط دادگاه صالح مشخص می‌شود و پدر و مادر در صورتی می‌توانند سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند که صلاحیت لازم را برای این کار داشته باشند.

شرایط حضانت پسر بعد از طلاق

حضانت فرزندان پس از طلاق بر اساس جنسیت آن‌ها مشخص می‌شود. اگر فرزند پسر باشد، تا ۷ سالگی تحت حضانت و سرپرستی مادر خواهد بود. سپس تا ۱۵ سالگی یا سن بلوغ حضانت فرزند پسر با پدر است. پس از اینکه پسر به سن بلوغ رسید، صلاحیت انتخاب یکی از والدین را برای حضانت خودش دارد و دادگاه با توجه به نظر پسر بالغ یکی از والدین را برای سرپرستی کودک انتخاب می‌کند. در مدتی که حضانت فرزند با پدر یا مادر است والد دیگر می‌تواند با کودک ملاقات داشته باشد. در کل مدتی که حضانت کودک با پدر یا مادر است، پدر وظیفه دارد که مخارج زندگی کودک را تامین کند.

در طلاق توافقی والدین برای تمام موارد از جمله مهریه، نفقه، حضانت فرزند و… با هم توافق می‌کنند؛ و دادگاه با توجه به توافق و سازشی که بین زوجین وجود دارد رای را برای حضانت فرزند صادر می‌کند. اگر والدین برای حضانت فرزند به توافق رسیده باشند که کودک پسر با مادرش زندگی کند، دادگاه حضانت پسر را پس از طلاق به مادرش واگذار می‌کند. همچنین در صورتی که والدین برای سرپرستی فرزند توسط پدر توافق کرده باشند، دادگاه رای را طبق سازش پدر و مادر برای حضانت فرزند صادر می‌کند؛ و حضانت پسر بعد از طلاق والدینش با پدرش خواهد بود. البته در صورتی شرط حضانت فرزند بر اساس توافق والدین قابل اجرا است که صلاحیت لازم را برای نگهداری از کودک داشته باشند. در غیر این صورت دادگاه حق حضانت فرزند را از پدر و مادر سلب و آن را به یکی از خویشاوندان کودک مانند پدربزرگش واگذار می‌کند.

حضانت پسر بعد از طلاق در صورت فوت پدر

در صورتی که پس از طلاق پدر فوت کند، حضانت فرزند پسر با مادرش خواهد بود. برای دادن حق حضانت کودک به مادر دادگاه صلاحیت مادر را برای نگهداری از کودک بررسی می‌کند. در صورت مورد تایید بودن صلاحیت مادر، حضانت پسر بعد فوت پدر با مادرش خواهد بود. البته دادگاه اجازه ملاقات جد پدری را در این دوران با کودک می‌دهد و مادر نمی‌تواند مانع از این ملاقات شود.

شرایط حضانت دختر بعد از طلاق

حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. بین ۷ تا ۹ سالگی پدر حق حضانت فرزند را بر عهده خواهد داشت. بعد از ۹ سالگی دختر به سن بلوغ می‌رسد و می‌تواند یکی از پدر یا مادر را برای سرپرستی خودش انتخاب کند. اگر شرایط والدین برای سرپرستی کودک مناسب نباشد، دادگاه حضانت کودک را به یکی از خویشاوندان واجد صلاحیت او واگذار می‌کند.

شرایط سلب حضانت فرزند پسر بعد از طلاق

در صورتی که هر دو والد یا یکی از آن‌ها شرایط سرپرستی کودک را نداشته باشد، دادگاه این حق را از پدر یا مادر سلب کرده و به فردی که واجد صلاحیت نگهداری کودک باشد واگذار می‌کند. از جمله شرایط سلب حضانت پسر بعد از طلاق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر
  • اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
  • ضرب و جرح خارج از عرف کودک و تکرار آن
  • ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
  • سوءاستفاده از کودک و وادار کردن او به فعالیت در مشاغل ضد اخلاقی مانند تکدی گری

حضانت فرزند بالای ۱۸ سال

فرزند تا رسیدن به بلوغ می تواند تحت حضانت یکی از والدین باشد و سن بلوغ در دختر ها ۹ و در پسر ها ۱۵ سالگی است و فرزند می تواند پیش هر کدام از والدین خود که تمایل داشت زندگی کند. حضانت فرزند بالای ۱۸ سال وجود ندارد و زمانی که فرزند به سن قانونی می رسد می تواند زندگی مستقلی داشته باشد و خودش مشخص کند که با کدام یک از والدین خود زندگی کنند‌.

telegram2 files