توئیت دکتر رضا پورحسین درباره احکام قضایی بازیگران زن درباره حجاب

توئیت دکتر رضا پورحسین درباره احکام قضایی بازیگران زن درباره حجاب

واکنش رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به‌ احکام قضایی بازیگران زن درباره حجاب

🔹دکتر رضا پورحسین رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در حساب توئیتری خودش نوشت: جناب آقای اژه‌ای گرامی، «نظام ارجاع» به روانشانس و روانپزشک دارای روند علمی و حرفه‌ای است، تنها افراد متخصص می‌توانند افراد را به روانشناس و روانپزشک ارجاع دهند تا بیهوده به آن‌ها برچسب نخورد.

telegram2 files