جلسه اضطراری کمیسیون “مشاوره تحصیلی “سازمان نظام روان شناسی و مشاوره درباره مسمومیت های دانش آموزان

جلسه اضطراری کمیسیون “مشاوره تحصیلی “سازمان نظام روان شناسی و مشاوره درباره مسمومیت های دانش آموزان

سایک نیوز به نقل از سازمان نظام روان شناسی و‌مشاوره: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به دنبال انتشار اخباری درباره مسمومیت های دانش آموزان دخترانه مدارس کشور؛ کمیسیون مشاوره تحصیلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با حضور دکتر محمدحاتمی رئیس سازمان و تجلی نیا مدیر کل مشاوره وزارت آموزش و‌پرورش دوشنبه شب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ جلسه اضطراری تشکیل داد.

مدیر کل مشاوره وزارت آموزش و پرورش گزارشی از حوادث رخ داده در مدارس و مسمومیت دانش آموزان و عوامل احتمالی ایجاد کننده ،علائم جسمانی با منشا روانی و اقدامات صورت گرفته را به اطلاع حضار رساند .در ادامه اعضاء کمیسیون نظرات وسوالات خود را درباره این رخداد ملی ارائه نمودند .مقرر شد؛کارشناسی های روان شناختی و جلسات مشترک بین سازمان نظام روان شناسی و مشاوره وآموزش وپرورش برگزار شود و در مقطع کنونی تمام روان شناسان و‌مشاوران‌کشور آماده همکاری با وزارت آموزش و‌پرورش می باشند.

telegram2 files