آزمایشی که جهان را در بهت فرو برد.

آزمایشی که جهان را در بهت فرو برد.

سایک نیوز به نقل از خبرآنلاین: یک روانشناس اجتماعی به نام استنلی میلگرام تلاش کرد تا با یک آزمایش بفهمد وقتی که افراد بین اصرارهای یک شخص مسئول و قضاوت اخلاقی خودشان گیر می‌کنند چه واکنشی نشان می‌دهند.

به شرکت کنندگان این آزمایش گفته می‌شد که هدف مطالعه، تاثیر تنبیه بر یادگیری است. به آن‌ها گفته شد هر باری که پاسخ نادرست به سوالات داده می‌شود با دادن شوک به شخص یادگیرنده به اجرای آزمایش کمک کنند. اما این مسئله واقعیت نداشت و درواقع شخص یادگیرنده یک بازیگر بود.

میلگرام می‌خواست بداند که آیا افراد به اعمال شوک حتی در زمانی که قضاوت اخلاقی‌شان می‌گوید که این کار را انجام ندهند، ادامه می‌دهند یا خیر. در ابتدای آزمایش به خود افرادی که شوک را اعمال می‌کردند، شوک ۴۵ ولت اعمال می‌شد.

آزمایشی که جهان را در بهت فرو برد / خودنمایی نیمه تاریک طبیعت انسان / عکس

سپس به آن‌ها گفته می‌شد که یادگیرنده برای اولین پاسخ نادرست، یک شوک ۱۵ ولتی دریافت خواهد کرد و هر پاسخ نادرست، یک شوک قوی‌تر را به دنبال دارد تا زمانی که شماره‌گیر به حداکثر ولتاژ ۴۵۰ ولت برسد.

در حین آزمایش، فرد یادگیرنده که همان بازیگر بود التماس می‌کرد، جیغ‌ می‌زد و درنهایت ساکت می‌شد. میلگرام انتظار داشت که اکثر مردم از اعمال شوک بر شخص یادگیرنده خودداری کنند. اما مشخص شد که بیشتر مردم هنگامی که توسط یک شخص مسئول برای انجام کاری تحت فشار قرار گیرند، برخلاف اخلاقیات خود رفتار خواهند کرد.

telegram2 files