کودکان سریعتر از بزرگسالان یاد می گیرند.

کودکان سریعتر از بزرگسالان یاد می گیرند.

سایک نیوز به نقل از Cell Press: اگر تا به حال این احساس را داشته‌اید که بچه‌های دبستانی‌ «باهوش‌تر» از شما هستند -یا حداقل می‌توانند اطلاعات و مهارت‌های جدید را سریع‌تر به دست آورند (یادگیری در کودکادن)- یک مطالعه جدید در Current Biology در 15 نوامبر نشان می‌دهد که کاملاً حق با شماست. مطالعه جدید یک دلیل نیز ارائه می‌کند: کودکان و بزرگسالان تفاوت‌هایی را در انتقال دهنده مغزی به نام GABA نشان می‌دهند که مطالب تازه آموخته شده را تثبیت می‌کند.

تاکئو واتانابه از دانشگاه براون گفت: نتایج ما نشان می‌دهد که کودکان در سنین دبستان می‌توانند موارد بیشتری را در یک دوره زمانی معین نسبت به بزرگسالان بیاموزند و یادگیری را در کودکان کارآمدتر می‌کند.

یافته‌های آن‌ها نشان داد که در کودکان در طول تمرین بصری که پس از پایان تمرین ادامه می‌یابد، GABA سریع افزایش می‌یابد. این برخلاف غلظت GABA در بزرگسالان است که ثابت مانده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مغز کودکان به روشی به آموزش پاسخ می‌دهد که به آنها اجازه می‌دهد تا یادگیری های جدید را سریع‌تر و کارآمدتر تثبیت کنند.

واتانابه گفت: «اغلب تصور می‌شود که کودکان کارآمدتر از بزرگسالان یاد می‌گیرند، اگرچه پشتوانه علمی این فرض در بهترین حالت ضعیف بوده است و اگر درست باشد، مکانیسم‌های عصبی مسئول یادگیری کارآمدتر در کودکان هنوز نامشخص است».

آنها در مطالعه جدید به بررسی چگونگی تغییر در سطوح GABA قبل، در طول و بعد از یادگیری پرداختند. آنها همچنین می خواستند ببینند که چگونه بین کودکان و بزرگسالان تفاوت وجود دارد.

این مطالعه، یادگیری بصری را در کودکان و بزرگسالان دبستانی با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری عصبی-رفتاری و پیشرفته مورد بررسی قرار داد. این مطالعه نشان داد که یادگیری بصری باعث افزایش GABA در قشر بینایی کودکان می شود (ناحیه ی مغزی که اطلاعات بصری را پردازش می کند). افزایش GABA تا چند دقیقه پس از پایان تمرین ادامه داشت درصورتی که در بزرگسالانی که آموزش بصری یکسانی به آنها ارائه شده بود به طور قابل توجهی متفاوت بود. در بزرگسالان، هیچ تغییری در GABA وجود نداشت.

این کشف پیش بینی می کند که آموزش در مورد موارد جدید به سرعت غلظت GABA را در کودکان افزایش می دهد و اجازه می دهد تا یادگیری به سرعت تثبیت شود. آزمایش‌های بیشتر نیز از این امر پشتیبانی می‌کند.

سباستین فرانک در دانشگاه رگنسبورگ آلمان می گوید: «در آزمایش های رفتاری بعدی، متوجه شدیم که کودکان در واقع یادگیری جدید را بسیار سریعتر از بزرگسالان تثبیت می کنند، که با این باور رایج موافق است که کودکان در توانایی های یادگیری خود از بزرگسالان بهتر عمل می کنند. بنابراین نتایج ما به GABA به عنوان یک نقش کلیدی در کارآمد کردن یادگیری در کودکان اشاره می کند.

یافته ها نشان می دهد که کودکان به احتمال زیاد دانش و مهارت های جدید را سریعتر از بزرگسالان به دست می آورند. این باید انگیزه بیشتری برای معلمان و والدین ایجاد کند تا به کودکان فرصت‌های زیادی برای کسب مهارت‌های جدید بدهند. این یافته ها همچنین ممکن است تصور دانشمندان علوم اعصاب را نسبت به بلوغ مغز در کودکان تغییر دهد.

واتانابه افزود: اگرچه مغز کودکان هنوز به طور کامل بالغ نشده است و بسیاری از عملکردهای رفتاری و شناختی آنها به اندازه بزرگسالان کارآمد نیست، کودکان به طور کلی در توانایی های خود نسبت به بزرگسالان بهتر عمل نمی کنند. برعکس، کودکان، حداقل در برخی از حوزه‌ها مانند یادگیری بصری، از نظر توانایی‌های خود نسبت به بزرگسالان برتری دارند.

دانشمندان می گویند که چنین تفاوت هایی در میزان بلوغ بین مناطق مختلف مغز و عملکردهای مغز باید در مطالعات آینده به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. آنها همچنین می خواهند پاسخ های GABA را در انواع دیگر یادگیری، مانند خواندن و نوشتن، بررسی کنند.

telegram2 files