اطلاعیه در خصوص متقاضیان پروانه تخصصی

اطلاعیه در خصوص متقاضیان پروانه تخصصی

سایک نیوز به نقل از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: به اطلاع متقاضیان پروانه تخصصی میرساند پیرو اطلاعیه های قبلی:

کسانی که فارغ التحصیل مقطع دکتری میباشند و کسانی که قبلا در سازمان پرونده تشکیل داده اند،نیاز به 150 ساعت کاروزی و 150 ساعت کارگاه و دوره نظری ندارند.

از طریق درگاه ملی مجوز ها ثبت نام نمایند،مدارک حرفه ای و خارج از دانشگاه را ارسال تا در کمیسیون بررسی شود.

جهت آگاهی دستورالعمل دوره ها، کارگاهها و کارورزی با نرخ مصوب به زودی اعلام میشود،تا قبل از اعلام دستورالعمل و سرفصل ها در هیچ کارگاه،دوره کاورزی ثبت ننمایید.

telegram2 files