اسامی روانشناسان دارای مجوز اعلام می‌شود.

اسامی روانشناسان دارای مجوز اعلام می‌شود.

سایک نیوز به نقل از ایرنا: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعلام کرد، برخی از گروه‌ها بدون کسب مجوز از این سازمان اقدام به آگهی جهت سوءاستفاده از موقعیت کرده‌اند؛ این سازمان نام افراد دارای مجوز را در سایت درج می‌کند و نرخ کارگاه‌ها نیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، این سازمان به متقاضیان پروانه تخصصی اعلام کرد، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در رابطه با ۱۵۰ ساعت دوره توانمندسازی حرفه‌ای و ۱۵۰ ساعت کارورزی که در شروط درگاه ملی مجوزها قید شده است، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه است و طی روزهای آتی آن را به اطلاع همگان خواهد رساند.

عده‌ای بدون مجوز از این سازمان اقدام به آگهی جهت سوءاستفاده از موقعیت بوجود آمده کرده‌اند؛ این سازمان نام افراد دارای مجوز را در سایت درج خواهد کرد و نرخ کارگاه‌ها نیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

آگهی‌های تبلیغاتی قبل از اعلام عمومی باید به تائید سازمان نظام روانشناسی برسد.

براین اساس، گواهی‌هایی مورد پذیرش قرار می‌گیرند که از این سازمان مجوز دریافت کرده و آگهی تبلیغاتی خود را قبل از اعلام عمومی به تائید برسانند؛ کسانی که بدون مجوز اقدام به اعلان عمومی و از نام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سوءاستفاده کنند، در اختیار معاونت انتظامی و تخلفات سازمان قرار خواهند گرفت و از برگزاری کارگاه و دوره نیز منع خواهند شد.

به گزارش ایرنا، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پیش از این نیز (نهم بهمن ماه جاری) اعلام کرده بود، به استناد تبصره (۳) ماده (۴) قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره برای اشتغال در حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره، دریافت پروانه از این سازمان و نیز عضویت در آن الزامی است.

همچنین به استناد بند (۱) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، یکی از وظایف این سازمان تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای این سازمان است.

telegram2 files