احساس افسردگی؟ انجام اعمال محبت آمیز ممکن است به بهبود افسردگی کمک کند!

احساس افسردگی؟ انجام اعمال محبت آمیز ممکن است به بهبود افسردگی کمک کند!

سایک نیوز به نقل از دانشگاه ایالتی اوهایو: تحقیقات جدید نشان می دهد افرادی که از علائم افسردگی یا اضطراب رنج می برند ممکن است با انجام کارهای خوب و نوع دوستانه برای دیگران، به بهبودی خود کمک کنند.

این مطالعه نشان داد که انجام اعمال محبت آمیز منجر به بهبودهایی می شود که در دو روش درمانی دیگر که برای درمان افسردگی یا اضطراب استفاده می شوند، دیده نمی شود.

دیوید کرگ، یکی از نویسندگان این مطالعه، که این کار را به عنوان بخشی از پایان نامه دکترای خود در روانشناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو رهبری کرد، گفت: مهمتر از همه، تکنیک اعمال مهربانی تنها مداخله آزمایش شده بود که به افراد کمک می کرد بیشتر با دیگران ارتباط برقرار کنند.

کرگ گفت: “ارتباط اجتماعی یکی از اجزای زندگی است که به شدت با احساس رضایت مرتبط است. به نظر می رسد انجام اعمال محبت آمیز یکی از بهترین راه ها برای ترویج این ارتباطات باشد.” این تحقیق همچنین نشان داد که چرا انجام اعمال محبت آمیز اینقدر خوب عمل می کند: این کار به افراد کمک می کند ذهن خود را از علائم افسردگی و اضطراب خود دور کنند.

این یافته نشان می دهد که شهودی که بسیاری از مردم در مورد افراد مبتلا به افسردگی دارند ممکن است اشتباه باشد.
ما اغلب فکر می کنیم که افراد مبتلا به افسردگی به اندازه کافی مسائل و دغدغه های مختلفی دارند که باید با آنها کنار بیایند، بنابراین نمی خواهیم با درخواست از آنها برای کمک به دیگران بار آنها را سنگین تر کنیم. اما این نتایج خلاف آن است.
انجام کارهای خوب برای مردم و تمرکز بر نیازهای دیگران ممکن است به افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب کمک کند تا احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند.

این مطالعه شامل 122 نفر در مرکز اوهایو بود که علائم متوسط تا شدید افسردگی، اضطراب و استرس داشتند.
پس از یک جلسه مقدماتی، شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شدند. دو نفر از گروه‌ها به تکنیک‌هایی که اغلب در درمان رفتاری شناختی برای افسردگی استفاده می‌شوند اختصاص داده شدند. به اعضای گروه سوم دستور داده شد که در دو روز از هفته روزی سه عمل محبت آمیز انجام دهند. اعمال محبت آمیز به این صورت تعریف می شود: “اعمال بزرگ یا کوچکی که به نفع دیگران است یا دیگران را خوشحال می کند، معمولاً از نظر زمان یا منابع برای شما هزینه ای دارد.”
برخی از اعمال محبت آمیز که شرکت کنندگان بعداً گفتند انجام داده اند شامل پختن کلوچه برای دوستان، شروع دوستی با افراد و گذاشتن یادداشت هایی با کلمات انگیزشی برای هم اتاقی ها بود.

شرکت کنندگان دستورالعمل های آنها را به مدت پنج هفته دنبال کردند و پس از آن دوباره مورد ارزیابی قرار گرفتند تا ببینند آیا مداخلات همچنان مؤثر هستند یا خیر.

یافته ها نشان داد که شرکت کنندگان در هر سه گروه پس از 10 هفته مطالعه، افزایش رضایت از زندگی و کاهش علائم افسردگی و اضطراب را نشان دادند. این نتایج دلگرم کننده هستند زیرا نشان می دهند که هر سه مداخله مطالعه در کاهش پریشانی و بهبود رضایت موثر هستند. اما اعمال محبت آمیز هنوز هم نسبت به فعالیت های اجتماعی و هم ارزیابی مجدد شناختی با ایجاد ارتباط بیشتر با افراد دیگر، که بخش مهمی از ایجاد احساس رضایت است، پیشرفت بیشتری نشان داد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که گروه اعمال مهربانی نسبت به گروه ارزیابی مجدد شناختی از نظر رضایت از زندگی و علائم افسردگی و اضطراب بهبود بیشتری نشان دادند.

چیونز اشاره کرد که صرف شرکت در فعالیت های اجتماعی، باعث بهبود احساس ارتباط اجتماعی و بهبود علائم افسردگی در این مطالعه نمی شود.
او گفت: “یک چیز خاص در مورد انجام اعمال محبت آمیز وجود دارد که باعث می شود افراد احساس کنند با دیگران ارتباط دارند. تنها بودن در کنار افراد دیگر و صرف شرکت در فعالیت های اجتماعی کافی نیست.”
او گفت: “همه کسانی که می توانند از روان درمانی بهره مند شوند، فرصت دریافت این درمان را ندارند.” اما ما دریافتیم که یک آموزش نسبتا ساده تأثیرات واقعی بر کاهش علائم افسردگی و اضطراب دارد.

telegram2 files