کارگاه «روش پژوهش تحلیل انتقادی» برگزار می‌شود

کارگاه «روش پژوهش تحلیل انتقادی» برگزار می‌شود

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه خوارزمی، کارگاه «روش پژوهش تحلیل انتقادی» را برگزار می‌کند.

به گزارش سایک نیوز به نقل از باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه با تدریس دکتر اکبر صالحی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هفتم آذر، ساعت ۱۳ الی ۱۵، کلاس ۲۰۲، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

روش تحلیل انتقادی از جمله روش‌های تحلیل کیفی متن محسوب می‌شود که در واکاوی و کنش اجتماعی متون نقش مهمی دارد. تحقیق انتقادی بر این فرض استوار است که واقعیت‌های اجتماعی به لحاظ تاریخی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، آنها توسط افراد تولید و بازتولید می‌شوند. با وجود این، آگاهانه به روشی عمل کنند تا شرایط اقتصادی و اجتماعی خود را تغییر دهند. محققان انتقادی معتقدند توانایی مردم در انجام این کارها با شکل‌های مختلفی از قوانین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محدود می‌شود؛ بنابراین، همه تفسیرها در هر موقعیت اجتماعی وزن و ارزش یکسانی ندارند. برخی از تفسیرها بیش از تفسیرهای دیگر ترجیح داده می‌شوند و گاهی اوقات توسط یک نفر یا گروهی از مردم بر دیگری تحمیل می‌شوند.

علاقه مندان می‌توانند جهت ثبت نام به لینک workshop.khu.ac.ir مراجعه کنند.

telegram2 files