کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ منتشر شد

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ منتشر شد

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ منتشر شد. در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ که در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار شد، حدود ۲۹۲ هزار نفر در حوزه های مختلف به رقابت پرداختند. دفترچه سؤالات این آزمون در روز شنبه ۱۸ اردیبهشت در اختیار داوطلبان قرار گرفت. کلید اولیه سؤالات این آزمون نیز در دسترس قرار دارد. برای دریافت کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد، دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه ارشد و رتبه و درصد و محل قبولی ارشد سالهای گذشته بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

۱۱۳۳_Pasokh_Arshad95

۱۱۴۳_Pasokh_Arshad95

۱۱۳۹_Pasokh_Arshad95

۱۱۲۳_Pasokh_Arshad95

۱۱۱۷_Pasokh_Arshad95

۱۲۱۹_Pasokh_Arshad95

 


telegram2 files