دکتر حمید یعقوبی : به دانشجویان توصیه می‌کنم جلسات مشاوره خود را تکمیل کنند

دکتر حمید یعقوبی : به دانشجویان توصیه می‌کنم جلسات مشاوره خود را تکمیل کنند

دکتر حمید یعقوبی ، مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان درمورد بیشترین علت مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره گفت:بیشترین علت مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره فعال در دانشگاه‌ها، مسائل تحصیلی است.

یعقوبی،با اعلام خبر فوق افزود:بعد از مسائل تحصیلی،مسائل ارتباطی و روان‌شناختی بیشترین دلیل مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره است.

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، از مراجعه بیش از ۷۵ هزار دانشجو به مراکز مشاوره در سال ۹۴ خبر داد و گفت:در سال ۹۴ بیش از ۷۵ هزار دانشجو در دانشگاه‌های دولتی به مراکز مشاوره مراجعه کردند و از خدمات این مراکز بهره بردند.

دکتر حمید یعقوبی در ادامه به دانشجویان توصیه کرد در مراجعه به مراکز مشاوره تداوم داشته باشند و افزود:به دانشجویان توصیه می‌کنم جلسات مشاوره خود را تکمیل کنند. برخی از دانشجویان برای مشورت و راهنمایی به مراکز مشاوره مراجعه می کنند و ممکن است مشکل آن‌ها پس از یک تا دو جلسه رفع شود.اما افراد دیگری هستند که نیاز به دریافت خدمات مستمر تری دارند و لازم است پیگیر برگزاری جلسات مشاوره باشند.از دانشجویان می خواهم دوره درمانی و مشاوره ای خود را تکمیل کنند و این دوره‌ها را تا زمانی که احساس بهبود نکرده‌اند ادامه دهند.


telegram2 files