مشکلات روانشناختی در بزرگسالی ریشه در عدم سازگاری دوران بلوغ دارد!

مشکلات روانشناختی در بزرگسالی ریشه در عدم سازگاری دوران بلوغ دارد!

سایک نیوز به نقل از ایسنا، معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: افرادی که به هر دلیل نمی‌توانند دوران نوجوانی و بلوغ را با سازگاری پشت سر بگذارند، در بزرگسالی با مشکلات روان شناختی، ارتباطی و اجتماعی بسیاری مواجه می‌شوند.

سکینه بیگلری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت دوره نوجوانی، اظهار کرد: دوره نوجوانی، یک دوره پر فراز و نشیب بین سن کودکی و بزرگسالی همراه با تغییرات بسیار سریع هیجانی، عاطفی و ارتباطی است و پژوهش‌ها و آمارها نشان داده‌اند که نوجوانی افراد تا حد زیادی می‌تواند پیش‌بینی کننده موفقیت، کفایت و به‌زیستی دوران بزرگسالی باشد.

وی افزود: افرادی که به هر دلیل نمی‌توانند دوران نوجوانی و بلوغ  را با سازگاری پشت سر گذارند، در بزرگسالی با مشکلات روان‌شناختی، ارتباطی و اجتماعی بسیاری مواجه می‌شوند؛ به همین دلیل در روان‌شناسی کودک و نوجوان باید نگاه ویژه‌ای به این مرحله تحولی و تغییرات آن داشت.

این مسئول با بیان اینکه نوجوانان باید با کمک خانواده مهارت‌هایی همچون کنترل هیجان، خودیاری و مدیریت روابط با هم‌سالان را بیاموزند تا بتوانند گذار از کودکی به بزرگسالی را به بهترین نحو انجام داده و تبدیل به بزرگسالانی با کفایت و خشنود شوند، اظهار کرد: آموزش والدین و توانمندسازی خانواده در بلوغ و نوجوانی مورد توجه بهزیستی است و در همین راستا سال گذشته برای نخستین‌بار در شهرستان‌های زنجان، ابهر و خدابنده دوره آموزشی توانمندسازی خانواده در بلوغ و نوجوانی به آموزشگران و مدرسان مراکز تحت نظارت بهزیستی برگزار شد.

بیگلری ادامه داد: دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور با هدف کاهش مشکلات دوران بلوغ و نوجوانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی و زیربنای بزرگسالی با تهیه کتاب آموزش والدین و توانمندسازی خانواده در بلوغ و نوجوانی تلاش کرده است تا درمانگران و مدرسان و آموزشگران آموزش دیده بتوانند نیازهای تحولی نوجوانان را به والدین آموزش داده و در مقابل مسائل و مشکلات دوران نوجوانی راهکارهایی عملیاتی و مثبت در اختیار آن‌ها قرار دهند؛ راهکارهایی که از سوی رفتارهای پرخطر را در نوجوان مدیریت کرده و از سوی دیگر رفتارهای مثبت و هدفمند را در آن‌ها ایجاد می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه در دوره‌های آموزشی سعی شده تا والدین با نوجوانی و ویژگی‌های طبیعی آن آشنا شوند و اختلالات روان‌شناختی و روان پزشکی که زیر بنای برخی مشکلات نوجوانی است به آن‌ها معرفی شده تا در صورت مشاهده به روان‌شناس و مشاور مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: در دوره‌های بهزیستی پیش‌نیازهای اساسی برای مدیریت نافرمانی طبیعی در نوجوان آموزش داده می‌شود. همچنین با گام‌های مدیریت رفتاری نوجوانان و مدیریت مسایل خاص در نوجوانی و توانمندسازی خانواده پرداخته می‌شود.

telegram2 files