نگران ناخن جویدن فرزندتان نباشید!

نگران ناخن جویدن فرزندتان نباشید!

اگر رفتار ناخن جویدن به تازگی در فرزندتان شروع شده، به هیچ وجه روی آن متمرکز نشوید. اصلا به او تذکر ندهید که ناخنت را نجو، یا انگشتت را از دهانت بیرون بیاور. بابت این رفتار فرزندتان نگران نباشید و اگر نگرانید سعی کنید این نگرانی را به او نشان ندهید.

سایک نیوز به نقل از گروه زندگی: کودکان زیادی دوره هایی از ناخن جویدن را تجربه می‌کنند. این رفتار برای بسیاری از والدین نگران کننده است. آنها نمی‌دانند واکنش درست به این رفتار فرزندشان چیست. آیا لازم است بطورمستقیم مانع از انجام این رفتار نامطلوب بشوند یا راهکار دیگری را باید در پیش بگیرند. یکی از مخاطبان این پرسش را از متخصصین روانشناسی کودک پرسیده است که «واکنش درست به ناخن جویدن کودکان چیست؟» این مخاطب سوال خود را این گونه تفصیل داده است: «حدود دو ماه است که پسر چهار ساله من ناخنش را می جود. احساس می کنم اضطراب دارد. ما چه باید بکنیم؟ واکنش درست به این رفتار او چیست؟»

دکتر «فهیمه فداکار» مشاور خانواده  و درمانگر

دکتر «فهیمه فداکار» مشاور خانواده  و درمانگر در پاسخ به این مخاطب  می‌گوید:« اگر رفتار ناخن جویدن به تازگی شروع شده، به هیچ وجه روی آن متمرکز نشوید. اصلا به فرزندتان تذکر ندهید که ناخنت را نجو، یا انگشتت را از دهانت بیرون بیاور. بابت این رفتار پسرتان نگران نباشید و اگر نگرانید سعی کنید این نگرانی را به او نشان ندهید. آرامش شما باعث می شود تا تمرکزتان روی رفتار پسرتان کمتر شود».

ایشان در ادامه توصیه می‌کند: «با فعالیت های دست‌ورزی، دست های او را مشغول کنید. بازی با گل رس، خمیربازی، همکاری در پخت غذاها و شیرینی هایی که نیاز به ورز دادن خمیر دارند، گلوله کردن روزنامه و کاغذ برای جنگ کاغذی و هر نوع دست‌ورزی دیگر».

دکتر فداکار تاکید می کند: «حتی ممانعت های غیرمستقیم هم نداشته باشید. ممانعت غیرمستقیم یعنی مثلا اینکه تا انگشتش را از دهانش درآورد، شما به بهانه ای دستش را در دست خودتان بگیرید. یا وقتی می بینید مشغول ناخن جویدن است، فوری یک وسیله بازی دیگری به دستش بدهید. او کاملا  متوجه می شود که علت اصلی این کار شما چیست؟

این مشاور در پایان توصیه می‌کند: «حتما قدری تامل کنید و این رفتار اضطرابی پسرتان را علت یابی کنید. می توانید با یک مشاور در این زمینه صحبت کنید تا دلیل اضطراب او را بیابید و با رفع ریشه‌های آن، فرزندتان را در کنار گذاشتن این رفتار یاری کنید».

telegram2 files