خودکشی در میان نوجوانان آمریکایی با روندی صعودی

خودکشی در میان نوجوانان آمریکایی با روندی صعودی

آمارهای منتشر شده جدید، از افزایش آمار خودکشی در آمریکا به خصوص در میان نوجوانان و جوانان خبر می‌دهد. سایک نیوز به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، آمار خودکشی در آمریکا طی سال 2021 روندی افزایشی داشته است.

بر اساس آمار مرکز ملی آمار آمریکا، تعداد موارد خودکشی در آمریکا در سال 2020 حدود 46 هزار مورد بوده که این آمار در سال 2021 به 47 هزار و 650 مورد افزایش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد که میزان خودکشی در میان نوجوان و جوانان آمریکایی بین سن‌های 14 تا 24 سال افزایشی هشت درصدی داشته است.

تعداد خودکشی برای سال 2020 در آمریکا برای هر 100 هزار نفر، 13.5 نفر بوده که این آمار برای سال 2021 به 14 نفر افزایش یافته است.

آمار خودکشی در سال 2000 در آمریکا 10 نفر به ازای هر صد هزار نفر بوده است. این آمار پس از سال 2000 روندی افزایشی داشته است و تا 2018 افزایشی 35 درصدی را تجربه کرد اگر چه در سال‌های 2019 و 2020 کاهشی 5 درصدی داشته است.

بر اساس گزارش‌ها، خودکشی دومین عامل مرگ در آمریکا در میان افرادی است که سن‌ آنها بین 10 تا 34 سال است.

در این گزارش‌ها اشاره شده است که میانگین خودکشی در میان مردان چهار برابر میانگین خودکشی در میان زنان آمریکایی است.

در این گزارش اشاره‌ای به نژاد افرادی که خودکشی کرده یا میزان درآمد آنها نشده است.

طی دوره اخیر، آمریکا یک خط تلفن اضطراری (988) راه اندازی کرده که طی آن، افرادی که از مشکلات روحی رنج می‌برند و نیازمند کمک بوده می‌توانند با آن تماس گرفته و درخواست کمک کنند

telegram2 files