هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده/دانشگاه شهید بهشتی

هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده/دانشگاه شهید بهشتی

خانواده کوچک ترین واحد جامعه در نظر گرفته می شود که به دلیل نوع تعامل اعضای تشکیل دهنده آن، اثرهای فردی و اجتماعی بسیار زیادی دارد.  به علاوه خانواده نخستین نهاد اجتماعی است و در فرهنگ دینی و اسلامی جامعه ما نقش بسیار پر رنگ و تأثیرگذاری دارد. با توجه به جایگاه خانواده و نقش پررنگ آن در سلامت جامعه و تثبیت ارزشهای ملی و دینی و همچنین با توجه به پیشرفت مباحثات اخلاقی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی با سابقه اجرای شش کنگره ملی و بین المللی در حوزه آسیب شناسی خانواده، هفتمین کنگره دو سالانه خود را با هدف بحث و گفتگو و انجام فعالیت های پژوهشی پیرامون محور  آسیب شناسی خانواده، برگزار می کند.

برای ارسال مقاله و مشاهده جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

کنگره روانشناسی خانواده


telegram2 files