تدوین طرح جامع مداخلات روانی، اجتماعی در ایام کرونا و پساکرونا

تدوین طرح جامع مداخلات روانی، اجتماعی در ایام کرونا و پساکرونا

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از تدوین طرح جامع مداخلات روانی، اجتماعی در ایام کرونا و پساکرونا خبر داد.

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، دکتر احمد حاجبی گفت: با توجه به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ستاد سلامت مقابله با کرونا، دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد حوزه معاونت بهداشت، طی فرآیند تقسیم کار ملی و با مشارکت دستگاه‌های ذیربط اولویت‌هایی را در حوزه سلامت روانی و اجتماعی مرتبط با ایام کرونا و پساکرونا تعیین کرده است.

وی افزود: این اولویت‌ها در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مستقر در وزارت کشور نیز مطرح و به صورت اولیه تصویب شده است.

حاجبی تاکید کرد: با دستگاه‌ها هماهنگی به عمل آمده که جهت پرداختن به این اولویت‌ها و برنامه‌ریزی برای مداخلات اجرایی، برنامه عملیاتی ارائه دهند. به این صورت که برنامه عملیاتی مرتبط با هر اولویت توسط دستگاه اصلی و با همکاری دستگاه‌های معین تدوین و ارائه شود.

وی افزود: تجمیع این برنامه‌ها، یک برنامه عملیاتی جامع خواهد بود که در اسرع وقت جهت تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه خواهد شد.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، گفت: از طرف دیگر، به دنبال انتخاب دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی به عنوان مسئول رصدخانه اجتماعی کووید۱۹،  این دفتر از مدتی پیش برای تعیین پیامدهای روانی اجتماعی ایام همه‌گیری کووید۱۹ همچنین تدوین مداخلات مبتنی بر شواهد، پیشنهاد تدوین طرح جامعی را به این دانشگاه ارائه داده است.

بنابر اعلام وبدا، وی در پایان اظهارکرد: انتظار می‌رود با توجه به توان و ظرفیت علمی موجود در این دانشگاه، همکاران ما به زودی طرح نهایی را برای بهره برداری به این حوزه ارائه کنند.

telegram2 files