جذب سرباز معلم از بین فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

جذب سرباز معلم از بین فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
بر اساس بخشنامه 2/710 مورخ 1401/1/20 وزارت محترم متبوع، اداره کل آموزش و پرورش استان قم برای سال تحصیلی 1402-1401،از دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در تمامی رشته ها (به جزء رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی) با اولویت مقطع کارشناسی ارشدورشته های مرتبط بامقطع ابتدایی علاقه مند به تدریس در مقطع ابتدایی مدارس روستایی، با شرایط ذیل اقدام به ثبت نام افراد متقاضی واجد شرائط در برنامه جذب و سازماندهی معلم وظیفه می نماید.
متقاضیان گرامی پس از مطالعه مطالب ذیل نسبت به دانلود و تکمیل فرم های مربوطه به جذب اقدام نمائید.

ضوابط و شرایط برنامه جذب و سازماندهی سرباز معلم:

احراز برخورداری ازسلامت کامل جسمی وروحی روانی, اخلاقی واجتماعی متناسب باشغل معلمی از طریق شرکت در مصاحبه تخصصی.

داوطلبان باید پس از اعلام مسئولین ثبت نام اداره کل، فرم تعهد نامه رعایت شئونات شغل معلمی و رعایت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت و همچنین فرم پرسشنامه اطلاعات فردی گزینش را نیز تکمیل و پس از الصاق یک قطعه عکس به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی تحویل مسئول ثبت نام نمایند. فرم ها پس از فهرست برداری به هسته گزینش استان تحویل می گردد.

مدت خدمت در برنامه سرباز معلم 2 سال تمام است و لذا مشمولینی انتخاب می شوند که کسر خدمت ندارند و در این خصوص از متقاضیان تعهد اخذ می گردد. متقاضیان در صورت کتمان کسر خدمت در هنگام ثبت نام و سپس درخواست استفاده از آن در حین خدمت، ملزم به جبران خسارت مادی ناشی از خروج قبل از پایان سال تحصیلی و هزینه دوره آموزشی بدو خدمت و دوره آموزش نظامی می باشند. همچنین ادامه تحصیل در زمان انجام خدمت وظیفه به صورت سربازمعلم ممنوع می باشد.

انصراف پذیرفته شدگان به هر دلیل(جهت ادامه تحصیل و یا …) مجاز نمی باشد.

ادامه اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت موظف، ممنوع است و انجام خدمت ضرورت در آموزش و پرورش هیچگونه حق استخدامی برای افراد ایجاد نمی کند.

درصورت پذیرش وتاییدصلاحیت متقاضیان توسط گزینش (مصاحبه عمومی) وموفقیت درمصاحبه تخصصی , پایه خدمت سربازمعلمان از تاریخ اعزام آنها به دوره آموزش نظامی محاسبه خواهد شد.

درخواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی سبب لغو اعزام گردیده و افرادی که از سازمان نظام وظیفه چنین درخواستی داشته اند از لیست سرباز معلمان کنار گذاشته می شوند و این افراد می بایست در مهلت ثبت نام نسبت به ابطال درخواست معافیت اقدام نمایند.

پس از دوره آموزش نظامی، برای پذیرفته شدگان دوره آموزشی مهارت های معلمی برگزار خواهد گردید که تمامی پذیرفته شدگان ملزم به شرکت در آن دوره خواهند بود.

بر اساس ضوابط و مقررات پذیرش سرباز معلم، محل خدمت پذیرفته شدگان بر اساس نظر اداره کل آموزش و پرورش استان و در سطح استان خواهد بود.

با توجه به استقبال گسترده از برنامه جذب و سازماندهی معلمان وظیفه ، پذیرش نهائی بر اساس امتیاز مکتسبه افراد متقاضی ، کسب امتیاز لازم در مصاحبه تخصصی و اعلام نظر هسته محترم گزینش استان صورت خواهد گرفت.

مدارک لازم برای ثبت نام اولیه:
موارد مربوط به دارا بودن دفترچه آماده به خدمت:
الف – تاریخ اعزام، تیر ماه سال 1401 می باشد.(1401/04/01 )
ب – دفترچه آماده به خدمت فاقد مهرغیبت باشد .
پ – مهرواکسیناسیون دردفترچه آماده به خدمت ثبت شده باشد.
ج- چهار قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.
2- ارائه اصل شناسنامه وکارت ملی و دونسخه فتوکپی ازتمام صفحات آن.
3 – دانلود و تکمیل:
الف- فرم گزینش (فرم اطلاعات فردی)
ب – فرم تعهد کارکنان وظیفه
ج – فرم امتیازبندی

4- ارائه اصل مدارک موارد فرم امتیاز بندی فوق الذکر
تذکر1 : باتوجه به بکارگیری جذب شدگان سربازمعلمی در مقطع ابتدایی ، اولویت با دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و همچنین دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های زیر می باشند: آموزش ابتدایی و روان شناسی (کلیه گرایش ها)، روان شناسی شخصیت، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، روان شناسی تربیتی ، روان شناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) سنجش-اندازه گیری، دبیر امور تربیتی، روان شناسی عمومی ، امورفرهنگی ، مشاوره ، فلسفه تعلیم وتربیت ، برنامه ریزی درسی ، تکنولوژی آموزشی و مطالعات خانواده.

تذکر2: علاوه بر امتیاز فرم امتیاز بندی ،شرکت در مصاحبه تخصصی الزامی است ، زمان و مکان مصاحبه تخصصی به صورت تلفنی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید ، لذا در ثبت شماره تلفن دقت فرمایید. در ضمن به مدارک ناقص متقاضیان ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر 3: با توجه به اینکه محل خدمت پذیرفته شدگان معلم وظیفه در مناطق روستایی می باشد ، ایاب و ذهاب و هزینه آن برعهده پذیرفته شدگان خواهد بود.

تاریخ ثبت نام:
از روز سه شنبه 1401/01/23 لغایت سه شنبه 1401/01/30 (مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد)

شیوه ثبت نام:
فقط به صورت حضوری ازساعت 8 الی 12 و از طریق مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش استان قم به آدرس ذیل می باشد.
اداره کل آموزش و پرورش استان قم
بلوار امین، جنب صدا و سیما، کوچه شماره 2 – تلفن 32937547

telegram2 files