موسیقی و افزایش مهارت های زبانی کودکان

موسیقی و افزایش مهارت های زبانی کودکان

موسیقی و افزایش مهارت های زبانی کودکان پژوهشی است که محققان دانشگاه واشنگتن به آن پرداخته اند. محققان دریافته‌اند که ادغام موسیقی به جلسات بازی کودکان ۹ ماهه، پردازش کلام و موسیقی را در مغز آن‌ها ارتقا بخشید.

نتایج این پژوهش برای نخستین بار نشان داده که افزودن موسیقی به زمان بازی کودک می‌تواند مهارت‌های زبانی وی و قابلیت پردازش ریتم موسیقی را افزایش دهد.

در این تحقیق که در دانشگاه واشنگتن صورت گرفته، کودکان و والدین‌شان به چندین اجرای والس که ریتم سختی برای فهم کودک است، گوش داده و ضربه‌ها را با یکدیگر بر روی طبل اسباب‌بازی یا پایشان می‌کوبیدند.

۱۹ کودک جزو گروه کنترل بودند و ۲۰ کودک برای ۱۵ دقیقه به موسیقی در متر سه گانه گوش دادند. پس از یک هفته این کودکان تحت اسکن مغزی قرار گرفتند.

محققان دریافتند کودکانی که موسیقی والس گوش کرده بودند، سرعت آن را یاد گرفتند. زمانی که سرعت موسیقی تغییر کرد، این کودکان فورا متوجه شدند. مغز این کودکان یک واکنش خاص را در زمان شناسایی وقفه نشان داد.

موسیقی و افزایش مهارت های زبانی کودکانموسیقی و افزایش مهارت های زبانی کودکانبه گفته محققان، هدف اصلی این پژوهش مشاهده این امر بود که آیا تجربه موسیقایی کودکان می‌تواند به آموزش مهارت شناختی گسترده‌تر از جمله تشخیص الگو کمک کند یا خیر. یافته‌های آن‌ها نشان داد که این امر ممکن است.

به گفته دانشمندان، زبان مانند موسیقی از الگوهای ریتمی برخوردار است و زمان‌بندی سیلاب‌ها برای مثال می‌تواند صدای سخن گفتار یک نفر را از دیگری در زمان صحبت کردن متمایز کند. این قابلیت تشخیص صداهای گفتاری می‌تواند به کودک در یادگیری صحبت کردن کمک کند.

کودکان جهانی پیچیده را تجربه می‌کنند که در آن صداها، حس‌ها و نورها بطور مداوم در حال تغییر هستند. آن‌ها باید الگوی فعالیت را شناسایی کرده و به شیوه خاص خود، اتفاقات بعدی را پیش‌بینی کنند. برای مثال صدای بسته شدن در می‌تواند انتظار شنیدن صدای پا را به دنبال داشته باشد.

اگرچه دانشمندان مطمئن نیستند که اثر مواجهه با موسیقی بلندمدت باشد آن‌ها اکنون در حال بررسی تاثیر تجربه موسیقایی کودکان ۹ ماهه بر توسعه زبانی آن‌ها که اکنون دو سال دارند، هستند.

www.pnas.org


telegram2 files