علائم پرخاشگری کودکان در دوران کرونا تشدید شده است!

علائم پرخاشگری کودکان در دوران کرونا تشدید شده است!

 

 

استاد رشته روانشناسی گفت: در دوران کرونا به دلیل محدود شدن فعالیت کودک در منزل علائم پرخاشگری بسیار تشدید شده است و به همین دلیل در شرایط کنونی شاهد شکایت های والدین مبنی بر سلسله رفتارهایی که توام با پرخاشگری است، هستیم.

متین نصری روانشناس با اشاره به پرخاشگری کودکان در دوران کرونا بیان کرد: پرخاشگری در کودکان شامل مجموعه ای پایدار از علائم تخریبی سرپیچی کردن و امتناع از تبعیت و درخواست های بزرگسالان متناسب با مرحله رشد کودک است.

وی افزود: برخی رفتارهای پرخاشگرانه در سنین خاص برای حفظ استقلال طلبی کودک به وجود می آید. در شرایط کنونی شاهد شکایت های والدین مبنی بر سلسله رفتارهایی که توام با پرخاشگری است، هستیم.

این روانشناس گفت: در دوران کرونا به دلیل محدود شدن فعالیت کودک در منزل این علائم تشدید شده است؛ همانطور که گفته شد پافشاری فرد بر خواسته های خود برای رشد طبیعی اهمیت دارد اما حالت غیرطبیعی زمانی آغاز می شود که پافشاری های کودک به صورت نابهنجاری تداوم پیدا کند.

نصری توضیح داد: اگر والدین برای ابراز و به کرسی نشاندن خواسته های خود از روش های افراطی استفاده کنند کشمکشی پدید می آید که زمینه را برای بروز پرخاشگری های بیشتر در کودک ایجاد می کند.

وی ادامه داد: این کشمکش ها، الگویی از رفتارها مانند از کوره دررفتن، خشمگین شدن و رنجیده خاطر شدن است و تعمدا گاهی باعث ناراحت شدن دیگران خواهد شد.

این روانشناس تصریح کرد: گاهی این رفتارها فقط در خانه بروز می کند و ممکن است این نوع رفتارها در مدرسه و یا در مقابل سایر بزرگسالان و همسالان بروز نکند. والدین باید توجه داشته باشند که رفتار پرخاشگری در بسیاری از مواقع در تعامل با بزرگسالانی انجام می شود که کودک با آنها آشنا است و می داند که با این رفتار به خواسته های اون جامه عمل پوشانده می شود.

نصری گفت: در رابطه با این کودکان پرخاشگر، مداخلات خانوادگی و آموزش والدین در زمینه ی مهارت های فرزند پروری کارساز است. همچنین تغییر نحوه ی رفتار والدین، تضعیف رفتارهای پرخاشگری کودک و تشویق رفتارهای مناسب وی نیز در زمینه ی مهارت های فرزند پروری می تواند کارساز باشد.

منبع: خبرگزاری سلامت

بیشتر بخوانید:

افزایش پرخاشگری کودکان با بازی‌های کامپیوتری

دلایل پرخاشگری کودکان

 

telegram2 files