خنده در توسعه‌ی مغز چه نقشی دارد؟

خنده در توسعه‌ی مغز چه نقشی دارد؟

 اندازه‌ی مغز انسان در حین فرگشت بزرگ‌تر شده است. بیشترین تغییر در بخشی از مغز به نام «نئوکورتکس» اتفاق افتاده است. این بخش مسئول صحبت کردن، تفکر و خواب دیدن است. محققین موسسه‌ی ماکس پلانک برای پیدا کردن دلیل این افزایش حجم در ناحیه‌ی نئوکورتکس تحقیقات گسترده‌ای در گذشته انجام داده‌اند و نقش تعدادی مولکول در این موضوع را کشف کرده‌اند.
اکنون تحقیقات جدید نقش «سروتونین» به عنوان هورمون خوشحالی را در رشد مغز نیز کشف کرده‌اند. سروتونین هورمونی است که در مغز ترشح می‌شود و رضایت از خویش، اعتماد به نفس و مثبت‌گرایی را در پی دارد.
تا کنون نقش هورمون‌ مرتبط با خوشحالی بر روی توسعه‌ی مغز با جزئیات مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته بود. زمانی که جنین در حال رشد است، جفت جنین سروتونین تولید می‌کند؛ این هورمون از طریق جریان خون وارد مغز جنین می‌شود. این موضوع برای انسان و موش اتفاق می‌افتد. با این حال عملکرد سروتونین در توسعه‌ی مغز هنوز ناشناخته بوده است.
دکتر «لی ژینگ» این موضوع را به‌عنوان تز دکتری خود مورد بررسی قرار داد. وی‌ می‌گوید: «من داده‌های مطالعات گذشته را کاوش کردم و دریافتم که گیرنده‌ی سروتونین به نام «HTR2A» در بخش نئوکورتکس جنین انسانی عمل می‌کند، ولی در جنین موش این گیرنده وارد کار نمی‌شود. برای اینکه سروتونین سیگنال‌دهی به جریانات پایین‌تر را انجام دهد، باید به این گیرنده وصل شود. پرسش من این بود که آیا می‌توان گفت وجود و عملکرد همین گیرنده‌ها باعث بزرگ‌تر شدن مغز انسان می‌شود؟»
محققین برای پاسخ به این پرسش، گیرنده‌ی HTR2A را در موش ایجاد کردند و دریافتند که سروتونین با فعال کردن این گیرنده زنجیره‌ای از واکنش‌ها را باعث می‌شود و در نهایت توسعه‌ی مغزی را در پی دارد. در واقع در موش‌هایی که این گیرنده‌ها را داشته باشند، نورون‌های بیشتری تولید می‌شود و نتیجه این است که راه برای بزرگ‌تر شدن مغز هموار می‌شود.
دکتر «ویلند هانتر» به‌عنوان مسئول این تحقیق، می‌گوید: «در این مطالعه نقش سروتونین به عنوان فاکتور رشد در توسعه‌ی مغز انسان تایید شد. در برخی از اختلالات روانی مانند سندروم داون و اوتیسم نیز سیگنال‌دهی غیرمعمول سروتونین و جهش ژنی نامتوازن در گیرنده‌ی HTR2A سروتونین مشاهده شده است. شاید با داشتن نتایج این تحقیق، بتوان درمانی برای این اختلالات نیز پیدا کرد.»
منبع: مجله علمی ایلیاد
بیشتر بخوانید:

telegram2 files