آموزش مهارت زندگی و سلامت اجتماعی در مدارس

آموزش مهارت زندگی و سلامت اجتماعی در مدارس

سازمان بهزیستی کشور و  معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای به منظور ارائه آموزش‌های “مهارت زندگی و سلامت اجتماعی” برای تمامی مقاطع تحصیلی منعقد کردند.

مجید رضازاده، رییس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از همکاری با معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش جهت انعقاد تفاهم نامه‌ای به منظور ارائه آموزش‌های “مهارت زندگی و سلامت اجتماعی” برای تمامی مقاطع تحصیلی خبر داد.

وی اظهار کرد: یکی از گلوگاه‌های بسیار مهم در هر جامعه‌ای برای ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی و سلامت اجتماعی به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مدارس و مراکز آموزشی هستند.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه عنوان کرد: درحال حاضر نیز با وجود آنکه ارتباط با آموزش و پرورش بسیار خوب شده اما باز هم به علت ساختارهای سنتی موجود در آموزش و پرورش، تفکر برخی اولیا و تمرکز آنها بر آموزش‌های سنتی و عدم مطالبه‌گری آنان از دولت، ارائه چنین آموزش‌هایی در مدارس با دشواری‌هایی همراه است.

رضا زاده افزود: در حال حاضر ارتباط و همکاری بسیار خوبی میان سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش برقرار شده این درحالیست که در دولت گذشته حتی ما را به مدارس راه نمی‌دادند و مدعی بودند که این آموزش‌ها غربی است در حالی که تمامی این آموزش‌ها در دین اسلام مورد تاکید قرار دارد.

وی در خصوص ارائه این آموزش‌ها در دانشگاه‌ها نیز اظهار کرد: اسفندماه سال ۹۴ کارگاه بزرگ آموزش‌های پیش از ازدواج برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد. تاکنون این آموزش‌ها به سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و شهید بهشتی ارائه شده و سایر دانشگاه‌های کشور نیز در صورت انقعاد تفاهم‌نامه با بهزیستی می‌توانند از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ضمن تاکید برآنکه باید موانع موجود شناسایی و رفع شوند و هم چنین نیاز است در این زمینه در کشور فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد، گفت: در هر حال معتقدیم مهمترین گلوگاه ارائه آموزش‌های مهارت‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی جهت پیشگیری از آسیب‌ها، مدارس هستند اما هنوز فقدان این آموزش‌ها در کشور به شدت احساس می‌شود.


telegram2 files