انتخاب رشته دکتری ۹۵ آغاز شد

انتخاب رشته دکتری ۹۵ آغاز شد

انتخاب رشته دکتری از روز سه شنبه ۱۷ فروردین آغاز شد.  دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و داوطلبانی که دارای نمره کل تراز نهایی مثبت باشند می توانند مطابق ضوابط مندرج در مرحله  انتخاب کد رشته محل شرکت کنند.

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش همچنین درباره میزان دریافت کارنامه از سوی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون دکتری گفت: تا ساعت ۲ بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه از تعداد ۱۲۷ هزار و ۷۲۴ نفر حاضر در جلسه آزمون تعداد ۱۰۲ هزار و ۱۷۵ نفر کارنامه خود را دریافت کردند.

توکلی خاطرنشان کرد: در واقع حدود ۸۰ درصد افراد توانسته اند کارنامه خود را دریافت کنند.

وی گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از روز سه شنبه ۱۷ فروردین تا شنبه ۲۱ فروردین ۹۵ می توانند برای انتخاب رشته محل به سایت سازمان سنجش و انتخاب حداکثر ۵۰ کد رشته محل از میان کدرشته های امتحانی مربوط اقدام کنند.

توکلی افزود: بر اساس انتخاب رشته به عمل آمده، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو، نسبت به اعلام حد نصاب هر کد رشته محل و سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو برای ارزیابی تخصصی (مرحله دوم آزمون) از طریق سایت خود در پایان هفته اول اردیبهشت ماه ۹۵ اقدام می کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبان دارای حدنصاب مطابق با اطلاعیه دانشگاه ها و موسسات پذیرنده که بر روی دانشگاه ها و موسسات ذیربط قرار می گیرد، لازم بر اساس برنامه زمانی اعلام شده نسبت به ارائه مدارک و ثبت نام برای سایر مراحل اقدام کنند.


telegram2 files