پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان رشته مشاوره در دانشگاه هرمزگان

پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان رشته مشاوره در دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان از میان واجدین شرایط پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجو می پذیرد.

الف) شرایط عمومی:

  • اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.
  • نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.
  • ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا ۹۵/۶/۳۱ برای داوطلبان در حال خدمت.

 ب) شرایط اختصاصی:

۱- متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم از یکی از دانشگاه های دولتی باشد.

تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که حداکثر تا ۱۳۹۵/۶/۳۱ فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند با اخذ گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه، از تسهیلات آیین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲  مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره مند گردند.

۱-۱: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۲-۱: کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست.

۳-۱:  داشتن میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه).

۴-۱: کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت).

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک: ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ می باشد.


telegram2 files