سومین کنگره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

سومین کنگره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

سومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در اردیبهشت ۹۵ با حضور دکتر جورج زیمباردو در تهران برگزار می شود. انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در راستای مدیریت و ایفای نقش مرجعیت علمی, اقدام به برگزاری کنگره روانشناسی اجتماعی بصورت دوسالانه نموده است. در این کنگره از همه پژوهشگران, اساتید و دانشجویان علاقمند دعوت میشود تا آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.
مقالات پذیرفته شده به دو صورت ارائه شفاهی و پوستر انتخاب میگردند اگرچه امتیاز هردو در گواهی مقالات یکسان است. مقالات در مجموعه مقالات کنگره به چاپ خواهند رسید.
در برنامه کنگره, طبق دوره های قبلی سعی بر آن است تا از نظرات صاحب نظران این رشته در قالب برگزاری پانل های تخصصی بهره برده شود.

در این کنگره دکتر فیلیپ جورج زیمباردو  روانشناس و استاد دانشگاه استنفورد حضور داشته و مهمان ویژه پروفسور وارن تورن گیت نیز به صورت مجازی سخنرانی خواهند داشت.

محورهای کنگره

کاربرد روان شناسی اجتماعی در:
آسیب های اجتماعی (خشونت، رفتارهای مخاطره آمیز، طلاق و…)
رفتار شهروندی (ترافیک، قانونگری، مسئولیت های اجتماعی و…)
حفظ ارزش های دینی، اخلاقی و ملی
حفظ سلامت جسم و روان
آموزش و پرورش
مصرف انرژی
رسانه
زنان و مشارکت اجتماعی و سایر موضوعات در حوزه روان شناسی  اجتماعی…

ارسال چکیده مقالات تا۲۰فروردین

زمان:  ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

مکان:تهران دانشگاه پیام نور
بزرگراه ارتش، خ نخل


telegram2 files