تقویت دفاتر مشاوره دانشجویی

تقویت دفاتر مشاوره دانشجویی

تقویت دفاتر مشاوره دانشجوی جزو برنامه های وزارت علوم در حوزه دانشجویی در سال جدید می باشد و بحث مشاوره تحصیلی و شغلی در سال ۹۵ به صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۹۵ با مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها اجرای طرح سیمای اجتماعی دانشجویان که منجر به شناخت آسیب‌های اجتماعی دانشگاه‌ها شد، پیگیری می شود، همچنین مقرر شده در سال آینده دانشجویان دانشگاه آزاد، پیام نور، جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای نیز به صورت جدی‌تر در این برنامه حضور داشته باشند

در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسط مراکز مشاوره دانشگاه ها، تقویت دفاتر مشاوره دانشجویی در سال جدید پبگیری خواهد شد.

از طرفی دیگر در جهت پر کردن اوقات فراغت دانشجویان برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خوابگاه‌های دانشجویی به تجهیزات تربیت بدنی مجهز خواهد شد و همچنین کارنامه سلامت برای دانشجویان ورودی‌های جدید پیگیری و اجرا می شود.

همچنین بحث مشاوره تحصیلی و شغلی در سال ۹۵ به صورت جدی‌تری دنبال می‌شود، چون بسیاری از دلایل مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره به خاطر عدم علاقه به رشته تحصیلی است .

بحث پیشگیری از ایدز، دانشگاه عاری از دخانیات، افزودن دو واحد درس مهارت‌های زندگی به دروس دانشجویان در صورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی، و توجه به بخش مشاوره از اولویت های وزارت علوم درحوزه دانشجویی است.

www.mehrnews.com


telegram2 files