رفع آسیب های اجتماعی از زنان اولویت اصلی

رفع آسیب های اجتماعی از زنان اولویت اصلی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی، با بیان اینکه «بسته عملیاتی برای رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی میان دختران و زنان جامعه داریم.»، گفت: اولویت اصلی اجرایی ما رفع آسیب های اجتماعی از زنان است.

شهیندخت مولاوردی افزود: از آنجا که زنان و دختران آسیب پذیرتر از مردان هستند به همین منظور اقدامات و برنامه ریزی های جدی برای رفع مشکلات آنها با همکاری دستگاه های متولی امر در حال انجام است و در این بسته عملیاتی تمامی آسیب های اجتماعی میان زنان مورد ارزیابی و پیگیری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه تمام تلاش ما جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی بیشتر میان دختران و زنان ایرانی است، تصریح کرد: از حدود دو سال گذشته و با آغاز فعالیت در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از دغدغه های جدی ما کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه به ویژه در میان زنان و دختران است.
مولاوردی ادامه داد: امضای تفاهم نامه با دانشگاهها، وزارتخانه ها و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و دیگر نهادهای متولی کاهش آسیب، از برنامه های جدی این سازمان است تا زنان را از آسیب های اجتماعی مصون بداریم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: اغلب امضای تفاهم نامه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی داریم تا با همکاری دستگاههای ذیربط بتوانیم با هماهنگی و مدیریت ظرفیت ها در این زمینه برنامه هایی را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه دو سال است کارهای جدی جهت کاهش آسیب های اجتماعی زنان شروع شده است، افزود: تفاهم نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با معاونت زنان از سال ۹۵ آغاز می شود و به واسطه این موضوع، اقدامات پیشگیرانه برای دانشجویان انجام شد تا بتوانیم آنها را آسیب ها دور کنیم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: همچنین با دانشگاه تهران از حدود یک ماه گذشته نیز تفاهم نامه همکاری منعقد شده است که براساس آن تدوین بسته عملیاتی برای رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی در برنامه کاری ما قرار گرفته و قرار است بسته ای برای کاهش آسیب به ما پیشنهاد دهند تا پس از ارزیابی این بسته، برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه تهران اجرا شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: معاونت زنان در ۱۴ محور با همکاری سازمان های ذیربط، برنامه های خود را در دو و نیم سال گذشته دولت یازدهم با سه محور شامل بهبود وضعیت کنونی سلامت روان، ارتقا سطح دانش و ثبات سلامت و کاهش عوامل خطر ناشی از آسیب های اجتماعی در حال اجرا دارد.
مولاوردی راه اندازی کلینیک سلامت خانواده، تدوین برنامه های آموزشی با هدف ارتقای سلامت زنان و مردان، حمایت از برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره برای تقویت سلامت زنان، راه اندازی کارگروه سلامت و بهداشت در معاونت زنان، تدوین گزارش ملی وضعیت سلامت زنان در برنامه ششم و پیگیری تصویب سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را از برنامه های این معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده عنوان کرد.
وی گفت: یکی از شاخص های ما ارتقای سطح سلامت روان دختران دانشجو است، به همین منظور در برنامه ششم توسعه به این موضوع نیز پرداخته شده است.
مولاوردی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه های متولی امر بتوانیم روز به روز شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در میان زنان جامعه مان باشیم چرا که بروز آسیب در میان این قشر، به بنیان خانواده ها نیز ضربه می زند.

منبع: خبرگزاری ایرنا


telegram2 files