تدوین برنامه کارشناسی علوم تربیتی با چهار زمینه

تدوین برنامه کارشناسی علوم تربیتی با چهار زمینه

محسن ایمانی، رئیس کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در ارتباط با تدوین برنامه جدید کارشناسی علوم تربیتی درسال جاری، گفت: برنامه جدید تحت عنوان یک رشته و با چهار زمینه مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، پیش‌دبستانی و دبستانی و کودکان با نیازهای ویژه ارائه خواهد شد و هر دانشگاه با توجه به توانایی خود یک یا چند زمینه را می‌تواند ارائه کند.

تغییر در کلیه عناوین درسی رشته علوم تربیتی

وی در خصوص میزان تغییرات اعمال شده در برنامه گفت: در این برنامه بعضی از دروس پایه و دروس اصلی زمینه‌ها کاملاً جدید هستند و بقیه عناوین درسی هم ۵۰ درصد یا کمتر یا بیشتر با تغییراتی در سرفصل‌ها همراه بوده‌اند.

در حال نظرخواهی برای تدوین زمینه تربیت اسلامی هستیم

رئیس کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی همچنین از جاری بودن مباحثی برای افزودن زمینه‌ای پنجم بر زمینه‌های چهارگانه مذکور خبر داد و گفت: ما هم در کارگروه و هم در جلسه هم‌اندیشی با اساتید علوم تربیتی راه‌اندازی زمینه «تربیت اسلامی» را هم مطرح کرده‌ایم و مخالفتی در این خصوص وجود نداشته است.

وی افزود: اما همچنان در حال نظرخواهی از همکاران هستیم تا در صورت شکل‌گیری یک اجماع، در مرحله بعد در شورای متشکل از اعضای کارگروه‌ها و اعضای شورای تحول و معاون وزیر علوم آن را مطرح کرده و در صورتی که تصویب شود، زمینه پنجمی را نیز تحت عنوان تربیت اسلامی تدوین می‌کنیم.

تمهید مقدمات برای مشارکت حداکثری اساتید در تدوین برنامه کارشناسی ارشد

رئیس کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی همچنین با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در سال جاری برای تدوین برنامه‌های کارشناسی ارشد، گفت: ما برای این منظور عموما مقدماتی را فراهم و کارگروه‌ها را تعیین کرده‌ایم تا در سال آینده برنامه‌های جدید کارشناسی ارشد را تدوین کنیم.

وی در مورد روند تدوین کتاب برای برنامه جدید رشته علوم تربیتی نیز گفت: ما از اساتید علوم تربیتی در دانشگاه‌های سراسر کشور خواسته‌ایم که در صورت تمایل به تدوین کتاب در عنوان و حوزه‌ای خاص، درخواست‌شان را به کارگروه ارائه کنند، تا پس از ارزیابی و شناسایی با تجربه‌ترین و قوی‌ترین اساتید در هر رشته و عنوان، روند تألیف کتاب نیز آغاز شود.


telegram2 files