چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری

چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری

چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری با تمرکز بر انتقال تجارب بالینی بین درمانگران نسل آینده در تاریخ ۱۷-۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در سالن همایش های بیمارستان میلاد (سالن غرضی) برگزار می گردد.

برگزار کننده این همایش انجمن علمی روانپزشکان ایران می باشد که با همکاری دانشگاه­های علوم پزشکی ایران، تهران، مازندران و کردستان این همایش را برگزار می کنند.

  محورهای تخصصی:امتیاز بازآموزی

  •              CBT و ارتباط آن با ژنتیک و نوروساینس
  •             CBT و فلسفه، ادبیات و فرهنگ
  •             CBT و رابطه درمانی
  •             CBT و یکپارچه نگری
  •             CBT و مسایل قانونی
  •             CBT و کاربردهای بالینی آن

 

این همایش دارای امتیاز بازآموزی بوده که به شرح زیر می باشد:

مهلت ارسال مقالات ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید.

http://ipacbt.ir/

چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری

 


telegram2 files