زبان بدن

زبان بدن

نام: زبان بدن، چگونه افکار دیگران را از روی سر و دستشان بخوانیم

مترجم: دکتر محمدرضا عطوفی (همکار افتخاری سایک نیوز)

انتشارات: مرسل

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

تاریخ انتشار:۱۳۹۴

زبان بدن
زبان بدن

در بیشتر دوران حیات بشر ،ارتباط غیرکلامی تنها زبان مورد استفاده بوده است. برای قرن ها و قرن ها، هیچ گونه زبان بیانی یا نوشتاری وجود نداشته است و زبان بدن تنها روش ارتباطی به شمار رفته است . اگر چه زبان بدن از همان اوایل ظهور نژاد بشر ،منبع اصلی درک بین فردی بوده است ، اما دانشمندان علوم رفتاری ، فقط در چند دهه اخیر ، مشاهد و مطالعه ی  منظم در معانی و مفاهیم غیر کلامی را آغاز کرده اند. آنان از طریق ثبت و مشاهده هزاران فیلم صحنه به صحنه و آهسته از ارتباط بین انسان ها در فرهنگ های مختلف توانسته اند اطلاعات بسیار خوبی از پیام های بدنی که ما مرتب ناآگاهانه می فرستیم ، بدست آورند. به طور مثال اینکه در هنگام گیج بودن ، بینی خود را می خارانیم و یا برای کنار کشیدن خود و یا برای دفاع از خویش ، بازوهایمان را در بغل می گیریم، برای ابراز بی تفاوتی ، شانه ها را بالا می اندازیم و یا در زمان بی صبری ، با انگشت ضرب می گیریم، یا در هنگام فراموش کاری بر پیشانی خود می زنیم و… . آلبرت مهرا بیان در تحقیقات خود دریافت که در کل تاثیر یک پیام ۷درصد مربوط به خود کلام (فقط کلمات) ۳۸ در صد مربوط به صدا (صدا،آهنگ و تن صدا) و۵۵درصد مربوط به غیر کلام ، یعنی زبان بدن است.


telegram2 files