درمان وسواس فکری و عملی (کتاب تمرین)

درمان وسواس فکری و عملی (کتاب تمرین)

نام: درمان وسواس فکری و عملی (کتاب تمرین)

تألیف: دکتر محمد رضا عطوفی (همکار افتخاری سایک نیوز)

سید حامد دست یافته

انتشارات: مرسل

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

سال انتشار:۱۳۹۳

درمان وسواس فکری و عملیوسواس در لغت یعنی فکر یا عمل تردید آمیز٫ وسواس بیماری پیچیده و آزار دهنده ای است که شخص را مجبور می کند تا رفتاری بر خلاف میل و اراده انجام دهد. او با آنکه می داند افکار و رفتارش بیهوده است ولی خود را در رهایی از آن ناتوان می بیند. از عوارض  وسواس می توان به افکار و رفتارهایی هم چون افزایش اضطراب، افسردگی ، روابط آشفته ، کیفیت زندگی ضعیف ،… و حتی خود کشی اشاره کرد. ریشه عمل وسواس ، فکر است واز فکر ، رفتار بوجود می آید. یعنی لازم است درمان  هم بر اصلاح افکار باشد وهم رفتار . درمان افکار یعنی تغییر شناخت و اصلاح افکار، منتهی درمانی که روی فکر و ذهن تاثیر می گذارد  در بعضی موارد به تنهایی کاربرد ندارد و بهتر است همرا با رفتار درمانی باشد که در این کتاب تمامی تکنیک هایی را که در رابطه با وسواس فکری-عملی وجود دارد جمع و طبقه بندی کرده ایم تا با تکنیک های بیشتر ونیز در مدت زمان کمتر وسواس را کنترل کنید. شما با مطالعه این کتاب کاربردی و عمل به تمرینات  شناختی و رفتاری آن بعد از دوهفته وسواس تان کاملا درمان می شود.


telegram2 files