پرورش، تعلیم و تربیت ۷ تا ۱۳ سالگی

پرورش، تعلیم و تربیت ۷ تا ۱۳ سالگی

کتاب: پرورش، تعلیم و تربیت ۷ تا ۱۳ سالگی

تألیف: گروه مؤلفین انتشارات با هدف

تاریخ نشر: ۹۲/۱۲/۰۲

قیمت: ۱۹۵۰۰ تومان

پرورش، تعلیم و تربیت 7 تا 13 سالگی

آنچه پیش رو دارید مجموعه مطالبی است از اندیشه ها و گفتارهایی پرمغز و نغز و فرصتی است برای بازاندیشی و بازیافت نگرش های جدید به زندگی و روش های نوین تعلیم و تربیت فرزندان و مسائل اجتماعی و خانواده. هدف از این کتاب تولید طرحی نو برای فهمی نو با نگاهی نو به اصول، قواعد و هنجارهای تربیتی و روانشناسی می باشد تا این که با تفکری واگرایانه و خلاقانه، پدر و مادری آگاه باشیم تا فرزندانی شاد و جامعه ای سالم داشته باشیم.


telegram2 files