نظریه های رشد

نظریه های رشد

کتاب: نظریه های رشد

نویسنده: دکتر باربارا نیومن، دکتر فیلیپ نیومن

مترجم: دکتر مجتبی امیری مجد

انتشارات: دانژه

تاریخ نشر: ۹۴/۱۱/۰۷

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

نظریه های رشد

کتاب حاضر ترجمه یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه نظریه های رشد انسان است. نویسندگان که از جمله برجسته ترین روان شناسان رشد هستند تلاش کرده اند به طور کامل و دقیق نظریه های گسترده و تأثیر گذار معرفی کنند. ویژگی های منحصر به فرد کتاب این است که نظریه ها را دسته بندی کرده و چارچوب یکسانی برای نظریه ها فراهم کرده تا مقایسه آنها ساده تر شود. از این طریق، دانشجویان به سادگی در می یابند که هر نظریه چگونه به رشد انسان می نگرد و یا نقاط قوت و ضعف آن آشنا می شوند. نویسندگان کتاب همه اطلاعات ضروری و مهم را درباره هر نظریه به زبانی روشن و دقیق بیان کرده اند و نظریه را به حوزه عمل و پژوهش گسترش داده اند. آنها روندهای نو در هر نظریه را معرفی کرده اند و از این طریق خواننده را با مسیر پشیرفت نظریه ها آشنا می کنند.


telegram2 files