برگزاری گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه ها

برگزاری گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه ها

برگزاری گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه ها در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اسفند برگزار می شود.

بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخهای ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

مراکز مشاوره هماهنگی‌های لازم در خصوص شرکت در گردهمایی را با مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت انجام خواهند داد.

گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه ها


telegram2 files