احتمال موفقیت بیشتر دختران ارشد خانواده

احتمال موفقیت بیشتر دختران ارشد خانواده

بر اساس تازه ترین آمار های ارائه شده به اثبات رسیده است که دختران ارشد خانواده به دلیل جاه طلبی که دارند احتمال موفقیت  های بیشتری را دارند و نسبت به دیگران برای کسب مدارج بالا دارای صلاحیت بیشتری هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در دانشگاه Essex بریتانیا، پسران ارشد خانواده ۱۳ درصد کمتر از دختران ارشد خانواده دارای حس جاه طلبی بودند.
اگر به این موضوع نگاهی بیندازید که پسران چگونه در فرهنگ ما نقش  های مهمی را ایفا می کنند، می توانید قدرت دختران ارشد خانواده را نیز تصور کنید.
بسیاری از زنان قدرتمند و تاثیرگذاری که در طول تاریخ کار های مهمی انجام دادند و معروف شدند، دختران ارشد خانواده هستند.
علم دنیای امروزی دریافته این تصادفی نیست که بسیاری از زنان شایسته و توانا فرزند ارشد خانواده خود بوده اند. دانشمندان آمریکایی نیز اظهار کردند دختران بزرگ تر در مقایسه با دیگر خواهر ها و برادر ها از لحاظ آماری احتمال موفقیت  های بیشتری دارند. این دختران به دلیل هوش و ذکاوتی که دارند در مدرسه از دیگران پیشی می گیرند و همچنین برای رسیدن به جایگاهی که می خواهند، اشتیاق و انگیزه بالایی دارند. این افراد علاوه بر این که هوش و ذکاوت بالایی از خود نشان می دهند، در رشته ای که فعالیت می کنند نیز رتبه  های بالایی دارند.
یکی از دلایلی که برای موفقیت و توانایی  های بیشتر دختران بزرگ خانواده به آن  ها نسبت داده می شود این است که به دلیل این که اولین فرزند خانواده بودند، پدر و مادر زمان و انرژی بیشتری صرف آن  ها کردند.
فرزندان ارشد خانواده، صرف نظر از موقعیت حرفه ای و شغل والدین شان، در مقایسه با خواهران و برادران کوچک تر خود ۷ درصد بیشتر تحصیلات شان را ادامه می دهند. یک موسسه تحقیقاتی تنظیم روابط خواهر و برادران، انگیزه  ها و دستاورد های تحصیلی بیش از هزار گروه خواهر و برادر را بررسی کردند. در این تحقیق هیچ نشانی از تاثیر جنسیت فرزند دوم بر میزان انگیزه فرزند بزرگ تر پیدا نشده است.
بر اساس تحقیقاتی که در موسسه تحقیقات آمار اجتماعی و اقتصادی فیفی بو انجام شده، این موضوع به اثبات رسیده که دختران ارشد خانواده از لحاظ آماری نسبت به دیگر خواهران و برادران خود حس جاه طلبی بیشتر و عملکرد بهتری دارند.


telegram2 files